• St. mar 22nd, 2023

Košíkom patrila sobota vo Zvolene

kosikarska-sobota-zvolen
Deti so zatajeným dychom sledovali majstra v akcii. Foto: Ján Števonka.

Pod názvom Košikárska sobota sa ako inak v sobotu 23.6.2012 od 10 – tej do 17:00 hod. uskutočnilo podujatie plné košíkov a o košíkoch v záhrade Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene a zorganizovalo ho Podpolianske osvetové stredisko.

Počas trvania akcie tu bolo možné pri stolíkoch vidieť majstrov tohto remesla a to konkrétne Inge Benešovú zo Zaježovej, Zuzanu Šántovú z Hrochote, Vladimíra Gondáša zo Zvolena, Jána Martuša zo Sucháňa, Jána Hroneca z Povrazníka, Martina Jasenovica zo Slovenskej Ľupče.

Títo remeselníci so šikovnými rukami plietli rôzne koše a košíky z prútia. Akcia bola spojená aj s detskou košikárskou dielňou. Každý, kto prejavil záujem si mohol pod odborným dohľadom skúsiť niečo vytvoriť aj pre seba a otestovať si vlastnú zručnosť.

Popri samotnej výrobe návštevníci kládli veľa otázok samotným majstrom, ktorí im s radosťou odpovedali a veľa zaujímavého sa dozvedeli nielen o samotnej výrobe, ale aj postupoch.

Za túto skvelú akciu treba rozhodne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jej zorganizovaní. Rozhodne skúsiť si upliesť košík a dozvedieť sa niečo o košikárstve v príjemnom prostredí v tejto uponáhľanej dobe prišlo vhod a človek pri debatách prišiel zaraz na iné myšlienky.

Video

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.