• So. apr 1st, 2023

Mliečko až ku Vám domov

mliecny-expres
Zdroj: http://www.mliecnyexpres.sk
Nakoľko sa znova rozbehol predaj tak nech sa páči aj rozpis v meste Zvolen.

Výhody mobilného predaja:

 • mobilita zabezpečí väčšiu dostupnosť mlieka väčšiemu množstvu zákazníkov a tým sa zvýši aj objem predaného mlieka
 • vyšší štandard pri dodržiavaní hygienických predpisov
 • čistenie a plnenie prebieha na farme čím sa výrazne zjednoduší manipulácia s kontajnermi na surové kravské mlieko a odstráni sa problém s dodržiavaním požadovanej teploty pri transporte a výmene kontajnerov v stacionárnych automatoch
 • mobilný automat je riešený tak, že v 1/3 priestoru umožňuje ambulantný predaj ďalších výrobkov (sklenené a PET fľaše, vajcia, syry, ovocie, zelenina a i.), čím sa zvýši efektivita realizácie vlastnej produkcie a využije sa obsluha potrebná k presunu automatu
 • zníži sa riziko poškodenia automatu vandalizmom alebo krádežou hotovosti resp. mlieka
 • umožňuje predaj mlieka aj tam, kde nie je možnosť prípojky na 230V (športové a kultúrne podujatia, rôzne zhromaždenia, trhy a i.), pretože je vybavený vlastnou elektrocentrálou
 • zlepší využitie produktivity práce vlastných zamestnancov resp. vytvorí možnosť zriadenia nových pracovných miest (1 automat 2 pracovníci)

Zvolen 

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Pliešovce Telefón:045/55 62 454 Email:pdpliesovce@stonline.sk
 • pondelok 09.07.2012 08:00 – 08:30 Západ
 • pondelok 09.07.2012 16:40 – 17:40 Sekier Záhonok
 • pondelok 09.07.2012 16:10 – 16:40 Sekier Asmolova
 • pondelok 09.07.2012 15:40 – 16:10 Sekier R. Jašíka
 • pondelok 09.07.2012 14:40 – 15:40 Sekier Bukovinka
 • pondelok 09.07.2012 12:05 – 12:25 Zolná
 • pondelok 09.07.2012 11:35 – 12:00 Lieskovec
 • pondelok 09.07.2012 10:45 – 11:30 Zlatý Potok M. Rázusa
 • pondelok 09.07.2012 09:40 – 10:40 Zlatý Potokl pod cintor.
 • pondelok 09.07.2012 08:35 – 09:35 Podborová
 • streda 11.07.2012 17:05 – 17:35 Západ
 • streda 11.07.2012 16:00 – 17:00 Podborová
 • streda 11.07.2012 14:50 – 15:55 Zlatý Potok pod cintor.
 • streda 11.07.2012 14:05 – 14:45 Zlatý Potok M. Rázusa
 • streda 11.07.2012 13:30 – 14:00v Lieskovec
 • streda 11.07.2012 10:00 – 11:00 Sekier Záhonok
 • streda 11.07.2012 09:30 – 10:00 Sekier Asmolova
 • streda 11.07.2012 09:00 – 09:30 Sekier R. Jašíka
 • streda 11.07.2012 08:00 – 09:00 Sekier Bukovinka
 • piatok 13.07.2012 14:40 – 15:40 Sekier Bukovinka
 • piatok 13.07.2012 15:40 – 16:10 Sekier R. Jašíka
 • piatok 13.07.2012 16:10 – 16:40 Sekier Asmolova
 • piatok 13.07.2012 16:40 – 17:40 Sekier Záhonok
 • piatok 13.07.2012 11:35 – 12:00 Lieskovec
 • piatok 13.07.2012 10:45 – 11:30 Zlatý Potok M. Rázusa
 • piatok 13.07.2012 09:40 – 10:40 Zlatý Potok pod cintor.
 • piatok 13.07.2012 08:35 – 09:35 Podborová
 • piatok 13.07.2012 08:00 – 08:30 Západ

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru