• St. dec 6th, 2023
medzinarodne-stretnutie-zvolen
tia.wordpress.com/wp-admin/Takáto fantastická nálada panovala na tomto stretnutí: Foto: Ján Števonka.

Vo štvrtok, 26. 7. 2012, sa uskutočnilo v Klubovni u Jakuba, v priestoroch dominikánskeho kláštora na sídlisku Západ, neformálne a neskutočne priateľské medzinárodné stretnutie tých, ktorí nejakým spôsobom v meste Zvolen a okolí pomáhajú svojou činnosťou ostatným, či už sa jedná o občianske združenia, alebo jednotlivcov. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo aj 10 vzácnych hostí z USA, ktorí sa podobnou aktivitou zaoberajú vo svojom okolí a pomáhajú tak tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Toto stretnutie zorganizovala Občianska iniciatíva Zvolen Západ a jedna z členov tohto združenia, Sanja Nikolov, zároveň aj celú akciu uvádzala. Nemohli tu chýbať ani ďalší členovia združenia: Igor Kočiš, Ananije Nikolov, Ľubica Tomčíková, ako aj Lucia Dvorská, ktorá tu bola taktiež za OZ Psíčkari-ZV. Počas celej akcie bol prekladateľom Milan Zboril.

V úvode dostal každý z prítomných možnosť povedať niečo o sebe, prečo sa rozhodol pomáhať a akej skupine je jeho pomoc poskytovaná. Práve takto získané informácie sa môžu stať pre niekoho impulzom v jeho ďalšej práci. Na začiatku spomeniem domáce zastúpenie na tejto akcii a potom nielen slovom, ale aj na videozázname predstavím zahraničných hostí.

Prvý začal Igor Kočiš, člen Občianskej iniciatívy Zvolen Západ, ktorý povedal, že prioritou tohto združenia je hájenie záujmov ľudí či už voči samospráve, alebo voči podnikateľským zámerom, ktoré sú nie vždy tým, čo občania naozaj chcú. Iveta Rybárová doplnila slová Igora Kočiša, že okrem vážnych vecí iniciatíva usporadúva aj kultúrno-spoločenské podujatia. Riaditeľka tunajšej IX. ZŠ, Ľubica Tomčíková, ktorá zastrešuje prácu s mládežou a deťmi si myslí, že základná škola na tomto sídlisku má aj určitú povinnosť a zámer podieľať sa na živote komunity, v ktorej sa nachádza.

Pomáhaniu rómskym deťom sa venuje Ingrid Kosová v SZUŠ a SCVČ Quo vadis spolu so spolupracovníčkou Zuzanou Almáši Koreňovovou. Nakoľko Ingrid Kosová po čase zistila, že pri tempe dochádzky našich škôl nie je celodenný výchovný systém vhodný pre naše deti, hlavne pre deti zo sociálne zvýhodneného prostredia, hľadali spolu s kolegyňou nové alternatívy a rozhodli sa aplikovať systém Montessori.

Dokumentaristka Lenka by mala záujem natáčať dokumenty, aby zachytila príbehy ľudí v núdzi. Spolu s Chuckom už natáčali jeden o deťoch z rómskej osady. Lucia Dvorská z OZ Psíčkari-ZV má príjemnejšiu funkciu, a síce pracuje so psíkmi a ich aktivity sú prepojené aj s aktivitami Občianskej iniciatívy, s ktorou sa na určitých akciách spolupodieľajú. Ich hlavná činnosť je výcvik psov, nakoľko na sídlisku Západ je problematika psov aktuálna a vznikajú tu dva tábory: tí, čo ich milujú a tí, čo ich nenávidia. V rámci združenia sa chcú venovať aj canisterapii a pomáhať tak ľudom so zdravotnými problémami. Ďalej je tu Ela, ktorá vyštudovala sociológiu a po siedmich rokoch sa vrátila do Zvolena preto, aby sa tu rozhliadla, zistila, čo sa vo Zvolene deje a popri práci sa venovala dobrovoľníckej činnosti.

Ivana z Banskej Bystricie študovala humanitárne právo, pracovala na Kaukaze, v Gruzínsku s utečencami bez domova. Jej cesta potom smerovala do Mexika, kde strávila jeden rok v komunite pôvodných obyvateľov, kde pracovali na rôznych projektoch či už sa jednalo o boj proti domácemu násiliu, vzdelávanie, alebo bývanie. Oľga zo Švédska je tu na stáži, venuje sa projektom EU. Renáta z Banskej Bystrice je seniorka a venuje sa práve dôchodcom, ktorých tam má 200 a organizuje pre nich rôzne zájazdy, prednášky, lebo sa cítia byť osamelí, nakoľko ich deti odišli za prácou do zahraničia. Samotné prednášky robia ich členovia, či už lekári, alebo policajtky a podobne. Cieľom Renáty je zorganizovať podobnú komunitu aj na sídlisku Sásová.

Z New Yorku tu bola Mo riaditeľka kampane, ktorá pracuje na poskytovaní sociálneho bývania pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť klasické bývanie. Z Toleda v americkom štáte Ohio prišla Julia, ktorá študuje preto, aby sa neskôr stala pastorkou maďarskej reformnej cirkvi. Mary prišla s Chicaga, kde pracuje ako komunitný organizátor a taktiež sa zaoberá sociálnou podporou bývania v jednej z mestských štvrtí. Zo St. Louis v americkom štáte Missouri tu bola prítomná Katrin, ktorá sa venuje právam ľudí zo zdravotným postihnutím. Chuck všetkých prekvapil v úvode, kedy sa predstavil perfektnou slovenčinou. Ako Chuck povedal, je rád, že mohol opäť prísť do Zvolena a vidieť tú rastúcu prácu a aktivitu. Vyzdvihol hlavne najaktívnejšiu skupinu, a to práve tú na sídlisku Západ. Luck, ktorý prišiel s Detroitu v Michigene, pracuje pre metropolitnú cirkevnú organizáciu. Mária, ktorá prišla z Chicaga a pracuje s nízkopríjmovými obyvateľmi latinskej Ameriky. Predposlednou bola Katy z Virgíniie, ktorá pracuje pre komunitnú neziskovú organizáciu Virginia Organizing. A posledná bola Jay, dobrovoľníčka a členka správnej rady organizácie Virginia Organizing

Na priloženom videu si môžete pozrieť ešte podrobnejšie výpovede o tom, čomu sa venujú.

Pozvanie na stretnutie prijal aj Ing. Ondrej Babic, poslanec MsZ a Predseda VMČ 3 – sídlisko Západ -Tepličky, Stráž. Vo svojom príhovore sa poďakoval, že sa mohol na stretnutí s takými vzácnymi hosťami zúčastniť a vypočuť si, koľko veľa robia vo svojej komunitnej oblasti. Prítomným hosťom objasnil, že náš právny systém ich obral o veľkú časť kompetencie a tým pádom je ich práca o to stresujúcejšia. Ďalej povedal, že je rád, že v oblasti, v ktorej pôsobí existuje občianske združenie, pretože poslanci sami nemôžu ani zďaleka obsiahnuť toľko záujmov a toľko činností ako oni. Zdôraznil, že keby sme nemali túto občiansku iniciatívu, tak sme možno polovicu vecí, ktoré sa nám z časti spoločne podarilo dotiahnuť do dobrého konca, nedosiahli.

Ing. Ondrej Babic a Elizabeth Valley

Po poslancovi Babicovi prehovorila Elizabeth Valley, ktorá pracuje ako koordinátor projektov v organizácii, ktorá sa volá Konzorcium Veľkých jazier. Elizabeth prejavila radosť a poďakovala sa, že sa mohla zúčastniť a presvedčiť sa o tom, že sa niečo takéto deje v strednej Európe a nájdu sa miesta, kde sa takto pomáha ľudom. Aj v vďaka tomu, že americké ministerstvo zahraničných vecí je nápomocné šíriť myšlienky podobných aktivít sa nám podarilo zorganizovať tento výmenný pobyt, talentovaní Európania, napr. Veronika Střelcová, mohli stráviť šesť týždňov v Spojených štátoch a v rámci tohto projektu zajtra končíme trojtýždňový pobyt amerických účastníkov tu v Európe.

A je tu záver tohto síce dosť dlhého článku, ale rozhodne sa v ňom dá nájsť veľa zaujímavého o pomáhaní ľudom, ktorí to potrebujú a netreba k tomu až tak veľa ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka. Gramatická úprava: Saška Konrádová.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru

Podobná téma