• Po. feb 6th, 2023
duhova-konferencia-2012-zvolen
Foto: Ján Števonka.

V spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskomSCVČ Heuréka, IX. ZŠ na sídlisku Západ,CPPPaP – (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a mestom Zvolen sa uskutočnila dňa 14.11.2012 v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ Detská dúhová konferencia, ktorá je spojená s tradičným kvízovým podujatím Dúhové dni a realizovala sa počas Týždňa boja proti drogám.

Prvá časť článku sa nachádza TU.

Počas prestávky mali žiaci možnosť odmerať si hladinu CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzér, pozrieť si výstavku literárnych a výtvarných prác, výstavku kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra zameranú na protidrogovú tematiku  a tiež ochutnať malé občerstvenie – bylinkové čaje, kvalitnú upravenú vodu od AquaTrade, zdravé šťavy a jablká od firmy Fructop; DRU tyčinky. Mladí reportéri zo školských časopisov sa zúčastnili detskej tlačovej besedy a na zvedavé otázky im odpovedali inšpektor Jozef Michalík s MsP a poručík Bc. Ladislav Lietava s  OR PZ SR.

Súčasťou detskej konferencie bola aj výtvarná a literárna súťaž. Jej hlavným motívom bol aktuálny pohľad mladých na životný štýl „Akí sme a čo nás baví.“ „Pokušenia súčasnosti.“ Najlepšie výtvarné a literárne práce žiakov boli umiestnené na stenách auly. Porota vychádzala z nasledovných kritérií: súvislosť námetu s motívom dnešnej konferencie, nápad a originalita, kreativita, celkový výsledný dojem na diváka.

V druhom bloku bola konferencia zameraná na vedomostný kvíz v troch súťažných kolách. Lektormi boli preventisti: inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene a poručík Bc. Ladislav Lietava z Policajného zboru SR vo Zvolene, sociálna pedagogička, ktorá školí peer-aktivistov aj koordinátorov prevencie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Sylvia Tichá. Postupne predniesli svoj lektorský vstup. Dvojčlenné družstvá z každej školy pozorne počúvali, potom si ťahali otázky a odpovedali na ne. Druhý blok moderovala študentka Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene Lenka Tichá.

Výsledky vedomostného kvízu:

I. miesto: ZŠ ALexyho, Zvolen
II. miesto : ZŠ Zvolenská Slatina
III. miesto: ZŠ M. Rázusa, Zvolen

Súčasťou detskej konferencie bola aj výtvarná a literárna súťaž. Jej hlavným motívom bol aktuálny pohľad mladých na životný štýl „Akí sme a čo nás baví.“ „Pokušenia súčasnosti.“ Najlepšie výtvarné a literárne práce žiakov boli umiestnené na stenách auly. Porota vychádzala z nasledovných kritérií: súvislosť námetu
s motívom konferencie, nápad a originalita, kreativita, celkový výsledný dojem
na diváka. Porotu tvorili Mgr.Helena Janáková z Podpolianskeho osvetového strediska, Mgr. Alena Ostrihoňová zo Súkromného centra voľného času Heuréka
a Mgr. Sylvia Tichá  z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Výtvarnú súťaž hodnotila porota v zložení:  Angela Vidholdová a Viera Pešatová, POS Zvolen, Denisa Pavková, Mesto Zvolen.

Vo výtvarnej súťaži ocenenie získali:

III. miesto : Marcela Blašková, ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

II. miesto  : Simon Ďarmati, ZŠ, J. Alexyho, Zvolen

I. miesto   : Anna Kandráčová, Špeciálna ZŠ Zvolen

Mimoriadnu cenu za kreativitu získali žiaci špeciálnej základnej školy. Tvorivé dielne s Mikulášom a predvianočnú besiedku si užijú v Súkromnej základnej škole Heuréka vo Zvolene.

V literárnej súťaži ocenenie získali:

III. miesto : Juraj Rosík, ZŠ A. Sládkoviča, Sliač za báseň Zachráň sa

II. miesto :  Ema Šimková, ZŠ s MŠ, Pliešovce, za prózu Pokušenia súčasnosti

I. miesto:   Júlia Dindová, ZŠ, Jilemnického 2, Zvolen, za poéziu Akí sme

Ceny a diplomy odovzdali Mgr. Helena Janáková, Mgr. Sylvia Tichá a Mgr. Alena Ostrihoňová. Účastnícky list odovzdala koordinátorom prevencie Denisa Pavková z odboru rozvoja mesta Zvolen a darček od hosťovskej školy výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie Mgr. Karin Fóglová zo ZŠ Námestie mládeže. Pamätný list aktívnym účastníkom konferencie odovzdala riaditeľka Súkromného centra voľného času Heuréka Budča Mgr. Alena Ostrihoňová.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Detskej dúhovej konferencie – organizátorom, partnerom, sponzorom, mediálnym partnerom, žiakom a ich pedagógom, moderátorkám, hudobníkom a športovcom. Budúcnosť našej spoločnosti a mladých ľudí nám určite nie je ľahostajná! Pozitívne je najmä to, že deťom neprednášali dospelí, ale mali možnosť inšpirovať sa a učiť sa hlavne od svojich rovesníkov.

Článok: Mgr. Alena Ostrihoňová, SCVČ . Foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru