• Pi. dec 1st, 2023

Prehliadka rododendrónov a azaliek bola pastvou pre oči

rododendrony-azalky-2013-arboretum-zv-9
Foto: Ján Števonka.

Tradične májová akcia, prehliadka Rododendronov, trvala v zvolenskom Arboréte Borová hora od 20. do 26. mája 2013. Počas víkendových dní bola vždy o 10:00 a o 14:00 možnosť prejsť si areál aj s odborným výkladom. Nedalo nám teda a v nedeľu 26. mája 2013 sme jednu takúto prehliadku absolvovali s Ivanou Sarvašovou, vedúcou genofondu drevín.

Niečo o Arboréte Borová hora od Ivany Sarvašovej: Arborétum vzniklo v roku 1965, keď sa Lesnícka fakulta z Košíc presťahovala sem, do Zvolena, a vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska. Cieľom bolo založiť vzdelávacie zariadenie pre študentov na výučbu predmetu, ktorý sa nazýva Dendrológia (náuka o stromoch). V tom čase vznikali prvé zbierky na tomto území. Sprvoti malo toto arborétum len 28 hektárov a v súčasnosti má takmer 50 hektárov plochy.

V tom čase zakladatelia predbehli dobu, pretože Arborétum Borová hora vzniklo s cieľom záchrany pôvodnej domácej dendroflóry, hlavne však dendroflóry Slovenska, respektíve centrálnej Európy. To znamená, že sú tu genotypy z našich domácich pôd, Čiech, Moravy, Sliezska, ale aj iných krajín.

Toto arborétum je Európskym unikátom, pretože také arboréta, akým je napríklad Arborétum Mlyňany z 19. storočia, vtedy vznikali pri kaštieľoch a zámkoch z dôvodu introdukcie drevín, čiže vnášania cudzorodých drevín do našich zemepisných šírok.

V súčasnosti je v arboréte 370 druhov listnatých drevín a 77 druhov ihličnatých drevín. Každý strom má svoj rodokmeň, t.j. odkiaľ pochádza, zemepisná šírka, dĺžka (po novom už aj GPS súradnice), nadmorská výška a ako bol namnožený. V podstate má každý strom svoj vlastný rodný list.

Toto bol aspoň základ o Arboréte Borová Hora. Rozhodne ho odporúčam navštíviť osobne rozhodne to stojí za to. Okrem informácií o arboréte padli na úžitok aj rady pani Ivany o pestovaní rododendronov, ktoré dozaista pomôžu začínajúcim pestovateľom tejto rastliny, o kráse ktorej sa môžete presvedčiť aj na fotografiách.

Fotografie

Akcia bola spojená aj s predajom okrasných drevín a rododendronov, poprípade kaktusov v priľahlom skleníku. Najbližšie by som chcel upriamiť vašu pozornosť na 23. týždeň od 3. do 9. júna 2013 na akciu Dni ruží, ktorá sa koná taktiež v tomto arboréte. Cez víkend vstup s odborným výkladom o 10:00 a 14:00. Bližšie informácie: 045/5320 814, arbbh@vsld.tuzvo.sk, http://www.arboretum.sk

dni-ruz-2013

Článok a foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri

Podobná téma