• Pi. sep 22nd, 2023

Zvolen zažil podujatia počas Týždňa občianskej participácie

morten-nordlie-andreas-faetten-susan-guerra-1
Hostia z Nórska mali počas celého dňa fantastickú náladu. Foto: Ján Števonka.

Posledný septembrový týždeň patrí už tradične Týždňu občianskej participácie a jeho hlavným cieľom je prostredníctvom rôznych podujatí informovať širokú verejnosť o význame občianskej účasti a vytváranie publicity pre komunitné problémy na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Zakladateľom tejto akcie je Občianska sieť strednej a východnej Európy (CEECN) a jej partnerom na Slovensku je Centrum komunitného organizovania (CKO).

Rok 2013 je zároveň aj Európsky rok aktívneho občana, takže by nám malo viac záležať,  aby sme sa dostali do povedomia širokej verejnosti a “zobudili” občanov nášho mesta. Ako povedala Sanja NIkolov sme veľmi radi, že tento týždeň sme privítali aj vzácnych hostí z Nórska (Oslo),  ktorí nám prišli pomôcť podporiť ideu komunitných centier.

Počas týždňa od 21. – 27.9 sa konalo dopoludnia i v popoludňajších hodinách niekoľko dozaista zaujímavých podujatí, ktoré zorganizovala OI Zvolen-Západ.  Svoje časti programu prezentovali OZ Psíčkari-ZV a OZ Slatinka, o ktorých Vám teraz povieme niečo viac.

Všetko sa to odštartovalo v sobotu 21.9.2013 fantastickým už tretím ročníkom podujatia Deň s útulkáčom. Počas niekoľkých hodín trvania akcie si všetci prišli na svoje, psy nadviazali nové kamarátstva, zasúťažili si nielen v súťažiach, ale aj na výstavách. Okrem toho si mohli zmerať sily v rýchlosti na agility dráhe.

Agility dráha

Podujatie zorganizovalo OZ Psíčkari-ZV, dá sa jednoznačne hodnotiť kladne a všetci sa už teraz tešia na číslo 4.

Pondelok 23.9.2013 bol v znamení Dňa aktívneho občana, počas ktorého sa od 9-tej do 12-tej otvorili dvere Mestského úradu pre žiakov základných a stredných škôl. Od 12-tej sa konala diskusia poslancov Mestského zastupiteľstva s mládežou a po 13-tej rokovalo Mestské zastupiteľstvo na svojom tradičnom stretnutí.

Streda 25.9.2013 mala podtitul Prídu aj Nóri a počas ich návštevy Banskej Bystrice zavítala ich trojčlenná delegácia aj do Zvolena, kde spolu s OI Zvolen Západ sa prišli pozrieť na prezentáciu nových hračiek pre psov na venčovisku na sídlisku Západ a následne sa konala na IX. ZŠ verejná diskusia o komunitných centrách s hosťami z Nórska, poslancami MsZ, aktivistami z Občianskej iniciatívy.

Presne pred rokom sa taktiež v rámci Týždňa občianskej participácie sa otváralo nové venčovisko na sídlisku Západ a toto venčovisko vzniklo na podnet Občianskej iniciatívy Zvolen-Západ.  Bola to jedna z požiadaviek psičkárskej komunity na sídlisku, ktorá bola odprezentovaná počas akcie s názvom Kaviareň dialóg. Bolo to verejné stretnutie s občanmi sídliska Zvolen Západ a vďaka pochopeniu poslancov M.č. 3 Západ-Tepličky a ochote mesta Zvolen sa tento projekt podarilo realizovať.

Tento rok sa počas letných prázdnin zmobilizovala psíčkarská komunita pod hlavičkou OZ Psíčkari-ZV a v tomto venčovisku svojpomocne postavili niekoľko prekážok pre štvornohé zvieratá, aby sa tu vyšantili viac než do sýta. Za správne je spomenúť Miriam Jakubíkovú, ktorá to urobila papierovo (spracovala projekt) a Mateja Hajdúcha – všetko rukami nohami zrealizoval na samotnom venčovisku. Plus sa podieľali samozrejme ďalší brigádnici- Marek Cambel, Jakub Tuček, Martin Tuček, Alex Nikolov, Anna Tučeková, Jana Lalíková, Lucia Balážová, Lucia Dvorská a ďalší.

O upravenom venčovisku 

V prvej časti sa rozprávalo o tom, kto stojí za OZ Psíčkari-ZV  a následne došlo na ukážku cvičenia poslušnosti a prezentáciu aj nových hračiek pre psov.

Lucia a Maggie 

Večer po 18-tej začala v čitárni IX. ZŠ verejná diskusia o komunitných centrách s hosťami z Nórska, poslancami MsZ, aktivistami z Občianskej iniciatívy. Medzi hosťami z Nórska boli Morten Nordlie, Andreas Fætten a Susan Guerra, za Zvolen víceprimátorka Mgr. Alžbeta Staníková a za kultúru a šport Pavol Grznár, členovia OI Zvolen-Západ, za psíčkarov Lucia Dvorská s priateľom, za Domku stredisko Zvolen Ondrej Kuchár a ďalší hostia.

Prvá časť tohto večera bola venovaná samotnému predstaveniu každého prítomného na tomto stretnutí, my Vám prinášame na videu aspoň časť predstavenia práve delegácie z Nórska.

Predstavenie delegácie z Nórska

Po úvodnom predstavení a krátkej prestávke na občerstvenie sa k slovu dostali hostia, ktorí projekciou prezentovali to, ako u nich funguje jedno komunitné centrum a čo všetko sa tam koná.

Prezentácia komunitného centra 1. časť (ostatné časti nájdete – pripravuje)

Štvrtok 26.9.2013 patril športu, konkrétne florbalu a hlavná myšlienka bola prezentovať tento šport a pokúsiť sa ho rozvinúť vo väčšom meradle aj tu vo Zvolene. Po pár exhibičných zápasoch družstiev Savio, Gymos a FBC Zvolen postavilo 3. tímy A, B, C sa konali aj medzihry, či už streľba na bránu, slalom a samostatné nájazdy na bránu. Na záver športového podujatia sa konalo vyhodnotenie turnaja a odovzdávali sa ceny.

Posledná akcia pod hlavičkou OI Zvolen-Západ, ktorá sa konala v piatok pod názvom Bezpečnosť na sídlisku bola beseda preventistov a aktivistov so žiakmi.

Piatková akcia 27.9.2013 OZ Slatinka bola dopoludnia plná bohatého a pestrého programu najmä pre deti, vzdelávania v oblasti bezpečného pohybu mestom a samozrejme nemohlo chýbať na námestí aj dopravné ihrisko pre deti.

Popoludní o 16-30 hod. sa konal za prítomnosti OZ Slatinka, ktoré bolo organizátorom krst zdieľaných zelených bicyklov pred Hlavnou poštou vo Zvolene a následne po krste a podpisovaní petície za beztrestný prechod na bicykloch po námestí sa všetci nielen na týchto zelených bicykloch vybrali naprieč námestím na spoločnú cyklojazdu okolo mesta.

Krst zdieľaných zelených bicyklov

Samostatný článok venovaný aktivitám OZ Slatinka počas Európskeho dňa bez áut nájdete v tomto článku.

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.