• Po. feb 6th, 2023

OZ Lieskovček prekvitá životom

logo-lieskovec
Logo – ZŠ Lieskovec.

TS – Pracujem ako vychovávateľka a asistentka na Základnej škole v Lieskovci.

Občianske združenie Lieskovček vzniklo transformáciou združenia rodičov našej školy. Cieľom združenia je podpora vzdelávacích aktivít v obci.

A čo by ste mali o nás vedieť?

 • v roku 2008 oslávila škola 205 rokov od prvej zmienky o svojej existencii
 • v školskom roku 2013/2014 ju navštevuje 65 žiakov prvého až štvrtého ročníka
 • v škole pracuje 5 učiteľov, 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa a 3 nepedagogickí zamestnanci
 • jej súčasťou sú dve oddelenia školského klubu detí a školská knižnica, ktorá poskytuje služby aj verejnosti
 • škola postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1, ktorý je k dispozícii u ekonómky školy a v zborovni školy
 • vo svojom Školskom vzdelávacom programe sa zameriava na uplatňovanie daltonských prvkov vo vzdelávaní, vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od 1.ročník
 • v lete 2013 získala škola medzinárodný certifikát „Zelená škola
 • sme zapojení do projektu Tenis v školách, Ovocie do škôl, Infovek, Zdravá škola a v ďalšom cykle do projektu Zelená škola, štvrtým rokom priebežne plníme úlohy projektu Recyklohry
 • v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom realizujeme hodiny telesnej výchovy s výučbou základov tenisu pod vedením kvalifikovaných trénerov, vyučujeme T-ball a bedminton na hodinách telesnej výchovy aj v športovom záujmovom krúžku
 • piaty rok uplatňujeme daltonské prvky vo vzdelávaní a v apríli 2013 sme získali certifikát Daltonská škola
 • v školskom roku 2010/2011 sme realizovali projekty Spolu za poznaním Podpoľania, ktorý podporil Nadačný fond Slovak Telekom, a. s. Nadácie Pontis a projekt S fujarou za bránu školy, s podporou darcovského programu Communication House Objavme doma divy sveta
 • v školskom roku 2011/2012 sme realizovali projekt Bábky nás naučia alebo veselé učenie sa s bábkami, s podporou Nadácie Orange
 • v školskom roku 2012/2013 získali žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Hudecovej ocenenie za ekoreklamy vo vzdelávacom projekte „Energia v našom meste“, vyhlasovateľom je Ekofond, n.f.
 • v školskom roku 2012/2013 sa žiaci II.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Mariany Marekovej umiestnili v rámci škôl zo Slovenska na 1. mieste vo vzdelávacom projekte „Kids School eco learning„, vyhlasovateľ Panasonic
 • zriaďovateľom školy je Obec Lieskovec
 • spolupracujeme so ZUŠ Očová, ktorá má v naše obci elokované pracovisko, žiaci navštevujú hudobný, výtvarný a tanečný odbor

A prečo sme Vás oslovili?

Pretože sme najmenšia škola v okolí, ale myslíme si, že aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí. A keďže sme sme všetci pre túto prácu zanietení a je naším hobby sme radi, že sme dostali šancu pokúsiť sa získať 2% z daní aj takto. Pretože ak ich získame , budeme môcť zrealizovať ďalšie zaujímavé podujatia pre žiakov našej školy. O tých, ktoré sme už zorganizovali si môžete pozrieť na stránke našej školy ZŠ Lieskovec v žltej ceruzke – Školské aktuality. Sú tam aj fotografie zo všetkých podujatí.

S pozdravom Mgr. Eva Giertlová

Dodatok redakcia ZV-podujatia

Ste OZ zo Zvolena a okolia a chcete zabojovať čo najviac z balíka 2% z dane?

Pomôžeme Vám osloviť čo najviac ľudí, ale nebude to úplne zadarmo. Napíšte niečo o Vašom OZ čo robíte, úspechy a podobne, niečo ako tento článok hore (žiadna reklama) čo najpútavejšie a bohato obsiahle a redakcia Vám to uverejní vo forme článku.

TS – Mgr. Eva Giertlová

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri