• So. mar 25th, 2023

Vyspovedali sme legendu zvolenského športu Prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CsC.

stefan-zihlavnik
Prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CsC. Foto: ZV-podujatia.
Zvolenskí športovci sa už tradične  stretli v spoločenskej sále Starej radnice  vo štvrtok 6. marca, kde sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Zvolen za rok 2013. Mesto Zvolen s Okresným združením telesnej kultúry už  dvadsiaty druhý krát vyhodnotili najúspešnejších  športovcov Zvolena za uplynulý rok v 6.kategóriách.

Po tretí krát o ocenených z radov nominovaných rozhodla komisia i v kategórii  legenda zvolenského športu. Prvým bol  legendárny futbalový brankár Vojtech „Béla“ Mozoláni v 20.ročníku a druhým „in memoriam“ Jan Koutny,  špičkový gymnasta, tréner – cvičiteľ a organizátor, držiteľ dvoch strieborných olympijských medailí v ročníku minulom a  tento krát bol medzi legendy Zvolenského športu uvedený bývalý vynikajúci hráč a tréner basketbalu Prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CsC..

Štefan Žíhlavník je jednou z najvýraznejších osobností mužského basketbalu vo Zvolene, najprv výborný hráč, potom znamenitý kouč. V rokoch 1960 – 1989 pôsobil v Slávii VŠLD Zvolen (teraz Slávia TU Zvolen) nielen ako hráč, ale i ako dlhoročný tréner mužov a staršieho dorastu a ako funkcionár oddielu. V čase svojej najväčšej slávy patril k špičke nielen na Slovensku, ale počas hosťovanie za Baník Handlová vo federálnej I. lige v rokoch 1969 – 70 aj v bývalom Československu. Odmenou mu bola nominácia do reprezentačného výberu Slovenska. Vo viacerých ročníkoch SNBL sa stal jej najlepším strelcom a mal najväčšiu zásluhu na návrate Slávie VŠLD do súťaže po vypadnutí v roku 1969, kedy sa vrátil z Handlovej a stal sa hrajúcim trénerom a kapitánom družstva. Od roku 1970 bol zároveň trénerom mužov v národnej lige (1970 – 83 a 1986 – 88 a ligového staršieho dorastu Slávie (1983 – 86). Okrem toho pôsobil aj ako predseda VBZ OV ČSZTV vo Zvolene a predseda oddielu TJ Slávia VŠLD.

Je symbolické, že ako vynikajúci basketbalový hráč – talent, bol už v roku 1964, teda pred 50 rokmi vyhlásený za najúspešnejšieho športovca okresu Zvolen a svoj talent výrazne naplnil  nielen na športovom poli, ale i vo svojej profesii. Dnes pracuje ako univerzitný profesor na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene so zameraním na geodéziu a fotogrametriu, lesnícke mapovanie, diaľkový prieskum Zeme a kataster nehnuteľností.  Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti dlhodobo vykonával aj viaceré akademické a riadiace funkcie. Štrnásť rokov bol  dekanom Lesníckej fakulty TU vo Zvolene (1990 až 1997 a 2000 až 2007). V rokoch 1997 až 2000 bol prorektorom TU vo Zvolene a vedúcim katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie.

Aké pocity mal , keď bol po päťdesiatich rokoch znova ocenený a zaradil sa tak medzi legendy Zvolenského športu ?

„Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie, v 1989 roku som od športu odišiel, dovtedy som ešte aj trénoval, vtedy som sa stal dekanom Lesníckej fakulty VŠLD a už sa mi nedal zladiť šport a trénovanie s prácou pedagóga. To, že si Mesto Zvolen spomenulo na mňa po toľkých rokoch bolo veľmi príjemné. Zvolenský šport sledujem, mrzí ma ale, že v súčasnosti môj šport, basketbal vo Zvolene nemá družstvo mužov. Dúfam, že aspoň mladé družstvo dievčat vynahradí tú slávu, ktorú mal Zvolenský basketbal v minulosti a verím, že postupne sa presadí i chlapčenský, dorastenecký  a vychová hráčov pre mužstvo mužov.“

V súčasnej dobe sa venujete ešte športovaniu vo voľnom čase?

„Chodili sme hrávať basketbal, takí Old Boys. Teraz i vzhľadom na nejaké zdravotné problémy už športujem len rekreačne, väčšinou je to turistika, rád by som si v telocvični zašportoval, no mám už obavy.“

Už dvadsaťdva rokov vyhodnocuje Mesto Zvolen najlepších športovcov v jednotlivých kategóriách, aký je Váš názor na takéto ankety?

„Myslím si, že je to veľmi dobré podujatie, do určitej miery to aj motivuje športovcov a je dobré, že sa verejnosť dozvie o výsledkoch Zvolenských športovcov v rôznorodých športoch. Možno doteraz pre nich neznámych, nie tak populárnych. Je príjemné zistiť, že má Zvolen Majstra sveta, Európy, či  Slovenska. Preto majú takéto podujatia veľký zmysel, ešte keď sú usporiadané v takýchto podmienkach a slávnostne i s pekným kultúrnym programom.“

Ako jedna z málo osobností vo zvolenskom športe, ako vrcholový športovec, tréner a na druhej strane profesor na univerzite dokázal Prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CsC. naplniť ideál starých Grékov, kalokagatiu, čo je ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka a preto sa ho odborná komisia rozhodla zaradiť medzi legendy zvolenského športu! Zaslúžene!

Článok: Ing. Miloš Masarik. Foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri