• Št. mar 30th, 2023

Verejná zbierka 1 deň úsmevu v slovenských mestách

ByIMG_1979

máj 23, 2014 , ,
1-den-usmevu
Daruj deťom dôvod na úsmev.

TS – V dňoch od 26. 5. do 1. 6. 2014 bude v uliciach slovenských miest prebiehať celoslovenská verejná zbierka 1 deň úsmevu, ktorú každoročne organizuje spoločnosť Úsmev ako dar. Verejnosť sa tak bude môcť zapojiť do pomoci deťom, ktorým chýba to najdôležitejšie – bezpečie vlastnej rodiny. Získané finančné prostriedky sa použijú na starostlivosť o ohrozené rodiny s deťmi, deti v náhradnej starostlivosti a rodiny, ktoré sa tieto deti rozhodli prijať.

Už po 12. krát vyjdú dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so študentmi stredných a vysokých škôl do ulíc slovenských miest, aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí vyrastajúcich mimo vlastnej rodiny. Za dobrovoľný príspevok odmenia darcov nálepkou v tvare srdiečka, ktoré je symbolom spolupatričnosti s týmito deťmi a otvorenosti voči ich potrebám.

Každé dieťa túži prežiť šťastné detstvo – detstvo v kruhu najbližších, kde by sa cítilo prijímané, chránené a milované. Sú však aj deti, ktoré takúto šancu nemajú. Z rôznych dôvodov boli z vlastnej rodiny vyňaté, alebo im vyňatie z prirodzeného rodinného prostredia hrozí. Škody, ktoré takáto skúsenosť napácha na krehkej detskej psychike, sú nedozierne a prenášajú sa až do hlbokej dospelosti. Rodina, to nie je len materiálne zázemie, ktoré nás obklopuje, ale aj základ našich budúcich hodnôt, postojov, našej identity, sebahodnoty a vzťahu k okolitému svetu. Práve preto je také dôležité poskytnúť deťom možnosť vyrastať so svojimi najbližšími, alebo s tými, ktorí im poskytnú potrebnú lásku a stanú sa ich novou rodinou. Len tak sa nám podarí tieto deti zachrániť pre ne samotné i pre spoločnosť.

„Už viac ako tridsať rokov sa snažíme napĺňať myšlienku … aby každé dieťa malo rodinu. Všetci veľmi presne cítime, že rodina je pre nás tou materskou pôdou, z ktorej čerpáme silu a ktorá určuje kvalitu nášho ďalšieho života, aj kvalitu celej spoločnosti. Je nezastupiteľná, a preto by mala obklopovať každé dieťa,“ hovorí predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

V súčasnosti vyrastá cca. 15 000 detí mimo vlastnej rodiny, v detských domovoch je umiestnených 5 000 z nich, a spolu s nárastom sociálne znevýhodnených rodín a rodín ohrozených chudobou ich počet naďalej stúpa. Zdroje z verejnej zbierky 1 deň úsmevu poslúžia na to, aby sa predišlo ďalšiemu zlyhávaniu rodín, aby deti mohli vyrastať vo vlastnom či náhradnom rodinnom prostredí, aby aj deti v ústavnej starostlivosti mali možnosť rozvíjať svoju osobnosť a aby sa po odchode z detského domova dokázali plnohodnotne začleniť do spoločnosti.

V uplynulom roku sme v rámci zbierky 1 deň úsmevu vyzbierali 36 262, 78 €. Vyzbierané prostriedky sme prerozdelili nasledovne:

  •  Pomoc náhradným a biologickým rodinám: 10 583, 18 €
  • Pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova: 8 695, 56 €
  • Rozvojové a vzdelávacie pobyty pre deti z detských domovov a náhradných rodín: 11 104, 34 €
  • Vzdelávanie náhradných rodičov, odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi v detských domovoch: 5 879,70 €

Do zbierky 1 deň úsmevu sa môžete zapojiť:

  • v termíne od 26. 5. do 1. 6. dobrovoľným finančný príspevkom priamo do zbierkových pokladničiek
  • počas celého roku ľubovoľným finančným príspevkom na darovací účet č. 4040 029 105/3100
  • počas celého roku zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS medzera USMEV na číslo 877; hodnota jednej SMS je 2 €.
  • alebo sa môžete stať naším pravidelným prispievateľom prostredníctvom SMS. Pravidelné darcovstvo aktivujete jednoducho zaslaním SMS správy v tvare DMS START USMEV na číslo 877. Mesačne nám tak prispejete 2 €.*

(*V prípade, že Váš záujem podporovať nás pravidelne skončí, máte, samozrejme, možnosť svoje pravidelné darcovstvo deaktivovať SMS správou v tvare DMS STOP USMEV.)

Dobrovoľníci zbierky budú aj tento rok zreteľne označení červeným tričkom s logom Úsmevu a preukazom dobrovoľníka. Rovnako bude dobre rozpoznateľná aj pokladnička, na ktorej nájdete logo Úsmevu spolu s informáciami o zbierke.

„Každá finančná pomoc je pre nás vzácna. Má pre nás praktickú i symbolickú hodnotu. Vďaka nej môžeme realizovať naše programy pre ohrozené a opustené deti, a zároveň si prostredníctvom nej uvedomujeme, že verejnosť problematiku týchto detí vníma a neberie ju na ľahkú váhu. A za to sme úprimne vďační,“ hovorí koordinátorka zbierky Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar.

1-den-usmevu

TS – úsmev.sk