• Ut. feb 7th, 2023

Predstavujeme Občianske združenie Občania Sekier – Môťová.

ByIMG_1979

okt 8, 2014
obcania-sekier-motova
Logo združenia Občania Sekier-Môťová.

TS -V dnešných časoch občianskej demokracie čoraz častejšie platí „Keď si občan nevieš rady, obráť sa na združenie občanov, či občianske združenie“. Veď kde je viac hláv tam je aj viac rozumu a ľudí, ktorí majú možno rovnaké problémy a nevedia si sami pomôcť a predovšetkým – politici, napr. poslanci ktorí rozhodujú aj o rozdeľovaní financií sú volení nami – občanmi.

O mnohých problémoch verejne diskutujeme, sťažujeme sa jeden druhému a  neraz nemohúcne búchame na dvere úradov, kde sa bezvýsledne dožadujeme svojich práv. Ako obyvatelia Sekiera a Môťovej sme si už začiatkom roka 2014 povedali, že je najvyšší čas založiť vo Zvolene, konkrétne na Sekieri a v Môťovej občianske združenie, ktoré by svojím poslaním pomáhalo občanom. Občania na sídlisku Zvolen-Západ majú už niekoľko rokov podobnú efektívne fungujúcu občiansku iniciatívu. Rozhodli sme sa teda pre jednoduchý názov občianskeho združenia „Občania Sekier-Môťová“, navrhli logo a v auguste OZ zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR.

OZ Občania Sekier-Môťová je a bude nezávislé od politických strán, cirkví a záujmov hospodárskych organizácií. Jeho cieľom je chrániť a zlepšovať kvalitu života obyvateľov a životného prostredia predovšetkým v mestskej časti 1, ktorá zahŕňa lokality Sekier, Môťová, Lipovec, Záhonok, Bukovinka, Sekier dolina, Kráľová a extravilán mesta Zvolen v okolí VN Môťová.

Niekto by sa spýtal a čo sa bude diať ďalej? OZ tvoria v prvom rade občania, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú. Okrem sťažností a žiadostí majú občania v sebe aj mnoho nápadov a jednoduchých transparentných riešení ako si navzájom pomôcť. Stačí ak vedia na koho sa obrátiť, alebo kde sa stretnúť a o problémoch sa porozprávať. OZ Občania Sekier-Môťová bolo ešte vo svojom zrode a už jeho aktivita priniesla prvé plody pre občanov.

Prvou zaťažkávacou skúškou bolo zorganizovanie Vatry zvrchovanosti na Sekieri 20. júla 2014. Po mnohoročnom odmlčaní si pri Vatre zvrchovanosti občania znovu vychutnali atmosféru kultúrneho, národneho, duchovného a spoločenského vyžitia. V súčasnom období je hlavnou úlohou OZ participácia na  petícii „Zvolen bez hazardných hier“. Zbieraním podpisov a vytváranie podpisových miest je úsilím vytvoriť podnet pre MsÚ Zvolen a poslancov, na tvorbu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by zakázalo výherné hracie automaty vo Zvolene. OZ sa okrem tejto aktivity plánuje zaoberať aj ďalším osudom budovy a areálu bývalého Gymnázia na Okružnej ulici. Aj tu sa občania stále pýtajú a dohadujú aký osud čaká budovu bývalej školy a nahlas vyjadrujú obavu aby nedopadla podobne ako bývalá 4.ZŠ alebo aby na jej mieste nevyrástol supermarket. Snahou OZ je navrhnúť kompetentným orgánom, aby budova mohla v budúcnosti slúžiť ako multifunkčné zariadenie určené pre komunitné centrum slúžiace predovšetkým deťom, mamičkám, mládeži a seniorom s rozvojom športu v telocvični školy a na bývalom hokejbalovom ihrisku ale aj na prenájom kancelárskych priestorov, rozvoj podnikateľskej činnosti zameranej predovšetkým na služby obyvateľov sídliska.

Pre rýchlejšiu komunikáciu, lepšiu spoluprácu medzi občanmi a vytvorenie príležitostí participácie pre občanov, zakladajúci členovia OZ Občania Sekier-Môťová v blízkej budúcnosti pripravujú aj svoju web stránku. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí pomáhajú zlepšovať našu mestskú časť a zároveň vyjadrujeme prianie aby činnosť OZ oslovila mnoho ďalších jej obyvateľov.

Peter KOŠÍK, Daniel LEŠINSKÝ a Branislav HUSÁR zakladajúci členovia OZ Občania Sekier-Môťová