• Ne. feb 5th, 2023

Na Západe bolo otvorené občianske centrum „OKO“

ByIMG_1979

okt 26, 2014 , ,
slavnostne prestrihnutie pasky centra
Chuck Hirt a Ing. Miroslav Kusein prestrihávajú pásku Občianskeho centra. Foto: ZV-podujatia.

Mestské sídlisko Zvolen-Západ sa môže pochváliť, že po utorku 21.10.2014  má občianske centrum, ktoré je prvé vo Zvolene a môže tak ponúknuť komunitný život širokej verejnosti a to nielen tejto mestskej časti obyvateľov Zvolena.

A práve na slávnostné otvorenie tohto centra, ktoré zriadilo mesto Zvolen z iniciatívy občianskeho združenia Centrum komunitného organizovania (CKO) a ktoré sa nachádza v objekte IX. základnej školy Vás vo forme tohto článku teraz pozývame.

Bola to veľká slávnosť s množstvom kultúrneho programu, ktorý trval až do neskorých večerných hodín, ale pekne poporiadku.

Chlebom a soľou boli všetci prítomní, ktorí si sem v túto slávnostnú chvíľu našli cestu privítaní a o 16-tej sa to všetko začalo vystúpením mažoretiek, po ktorých sa už ujala slova Sanja Nikolov z OI Zvolen-Západ.

Sanja povedala – som rada, že môžem všetkých privítať na otvorení našej sídliskovej obývačky  a sme nesmierne hrdí, že Vás dnes môžeme privítať na otvorení nášho aj Vášho Občianskeho centra, ktoré familiárne nazývame sídlisková obývačka.

Zároveň privítala vážených hostí  – primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina, víceprimátorku Mgr. Alžbetu Staníkovú, víceprimátora mesta Zvolen Mgr. Juraja Družbackého. Otvorenie si nenechal ujsť ani  zástupca amerického veľvyslanca na Slovensku Norman Thatcher Scharpf  a samozrejme nórski partneri, ktorí stáli na začiatku tejto idei, tohto občianskeho centra.

Po úvodnom slove zaspievali pár piesní seniori z Klubu dôchodcov.

Pred slávnostným prestrihnutím pásky povedal Miroslav Kusein –  po roku sme tu a ja som veľmi rád, že môžeme otvoriť toto prvé komunitné centrum vo Zvolene a verím, že nie je posledné, verím, že budú aj ďalšie na tých ďalších veľkých našich sídliskách. Dali sme do toho rozum, dali sme do toho srdce, dali sme do toho peniaze a dnes na základe toho môžeme prestrihnúť slávnostne pásku. Som presvedčený, že táto sídlisková obývačka bude slúžiť deťom, dospelým, seniorom na to, aby vykonávali svoju činnosť, tú, ktorú najviac potrebujú. Aby sa vzdelávali, spievali, tancovali, zabávali sa, radovali, možno nám dávali aj námety, čo je na sídlisku potrebné robiť.

Po slávnostných príhovoroch prišlo na prestrihávanie pásky, ktorú prestrihli dvaja páni Chuck Hirt a primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein. Potom  sa všetci prítomní presunuli do spoločenskej miestnosti centra, kde pokračoval ďalší program.

Ako prvý sa ujal slova Norman Thatcher Scharpf, ktorý poďakoval za pozvanie a povedal – komunitné centrá pre nás Američanov sú veľmi dôležitá časť demokracie. V Amerike v každom malom meste, štvrti ako aj dedine môžete nejaké komunitné alebo občianske centrum nájsť a naozaj sú to centrá pre celú spoločnosť. Tam sa mládež hrá, rodiny a občania oslavujú a to je v podstate základná časť našej demokracie, preto ma tešilo zistenie, že toto centrum bude otvorené už dnes a my už spolupracujeme s komunitnou organizáciou Chucka Hirta viac ako 15-násť rokov. Prajem Vám veľa úspechu a ďakujem za pozvanie.

K mikrofónu sa dostala aj členka delegácie z Nórska Susan Guerra, ktorá povedala, že je plná emócií  a že je dôležité, aby všetky tieto organizácie pracovali spolu. Vyrastala som v Texase, ale ostatný svoj život trávim v Nórsku, ale keď som bola v Texase členkou kostolného zhromaždenia,  to nebolo takéto centrum. Rozmýšľala som nad tým, čo by bolo mesto Zvolen bez týchto ľudí. Je teda krásne, že ľudia majú miesto, kde môžu byť spolu a práve toto je to občianstvo. Rada by som poďakovala CKO, že nás zobrali za našich partnerov a bolo úžasné a poučné stretnúť množstvo skvelých ľudí, ale hlavne Sanju Nikolov.

krst-kluca-obcianskeho-centra
Mgr. Alžbeta Staníková krstí kľúč od Občianskeho centra.

Ako inak by to bolo, ak by sa tieto priestory nepokrstili a práve krstnou mamou, ktorá krstila lupienkami kvetov kľúč od centa sa stala víceprimátorka mesta Zvolen Mgr. Alžbeta Staníková.

Všetko však malo svoj postup a prvé prišli na rad zelené lupienky, pretože  ako povedala Staníková, zelená je symbolom nádeje, keď začína jar,  rodí sa niečo nové, takže aj dneska sa narodilo niečo nové, naše dieťa. Dúfam, že ho všetci budeme spoločne vychovávať. A následne prišli na rad srdiečka, ktoré sú symbolom lásky, takže aby veľmi veľa lásky dostalo toto centrum, aby sa tu stretávalo veľmi veľa ľudí so svojimi srdiečkami naplnenými láskou, šťastím radosťou a úspechom. A teda ten symbolický kľúč si dovolím odovzdať Sanji.

Po slávnostných príhovoroch a kultúrnom programe nasledovala prehliadka samotných priestorov, kde okrem zapisovania sa do knihy centra sa vo vedľajšej miestnosti  prekrojila torta.

V rámci kultúrneho programu vystúpil detský folklórny súbor Vretienko, deti z tanečnej školy Zuzany Niščákovej, Janka Poliaková z Heuréky, tanečný pár Denisa a Maroš zatancovali Paso Doble a na záver zahrala zvolenská kapela Pacipacifik.

O Občianskom centre OKO

Zriaďovateľom občianskeho centra je Centrum komunitného organizovania (CKO), ktoré sa opiera o partnerskú spoluprácu s Mestom Zvolen a so základnou školou Námestie mládeže. Mesto Zvolen podporilo projekt finančne a odbornou asistenciou. Centrum sa nachádza v priestoroch ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene, na prízemí pavilónu D.

CKO podporuje činnosť Občianskej iniciatívy Zvolen-Západ (OI), ktorá dlhodobo pôsobí na sídlisku. Experti CKO sa spoločne s aktivistami OI podieľali na príprave projektu komunitného občianskeho centra na sídlisku, ktoré vyústilo do medzinárodného projektu „Podpora aktívneho občianstva, komunitné centrá a komunitná činnosť“ financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Projekt sa realizuje v spolupráci s nórskym partnerom z mestskej časti Sagene v Oslo.

Čo sa nachádza a čo sa bude konať v centre vysvetlila Sanja Nikolov

Všetko, čo si len vie človek predstaviť v takom veľkom priestore, dokonca je možnosť  robiť aj projekcie filmov, rôzne workshopy atd. Centrum ako také má niekoľko miestností a každá sa volá inak. Je tu miestnosť šikovné ruky, kde sa budú robiť tvorivé dielne, workshopy a hneď za ňou je počítačová miestnosť , ktorá bude slúžiť na rozšírenie počítačovej gramotnosti nielen pre seniorov, ale aj ostatných obyvateľov sídliska. Potom je tu obývačka, ktorá bude slúžiť na neformálne stretnutia občanov a pre každého, kto  si chce prísť prečítať knižku máme bohatú zbierku kníh, ktoré sme dostali darom.

Chcem podotknúť, že skoro všetko je vidieť, okrem vecí, ktoré nám nakúpili z mesta, všetko ostatné sú dary obyvateľov Zvolena aj ľudí mimo Zvolen.

 Fotografie

 

Článok, foto a video: Ján Števonka.