• So. jan 28th, 2023

140 domov na jednom mieste nazvanom Sarvaška

ByIMG_1979

feb 2, 2015 ,
projekt-sarvaska-zvolen
Na toto miesto sa plánuje postaviť 140 domov.

V dnešnej dobe je ťažké pre mladú rodinu zabezpečiť si bývanie, jednak je to problém financií, potom nedostatok bytov a keď sa rozhodnete stavať, tak niet vhodného pozemku.

Aj napriek tomu všetkému sa našiel investor, konkrétne IDEA INVEST s.r.o, ktorý si povedal, že nie jeden, rovno 140 rodinných domov postaví na pozemku, ktorý je doslova časovanou bombou.

Reč je o Zvolenčanom dobre známej lokalite Sarvaška. Pamätníci veľmi dobre vedia, že hlavne kopcovitá časť smerom k vojenským kasárňam medzi vodojemami, hlavne pod jedným je nestabilná.

Tak či onak, aby bola dodržaná litera zákona mesto Zvolen ako zvyčajne si vykonalo v lete roku 2014 oznamovaciu povinnosť a zvolalo až 3 sedenia ohľadne tohto projektu.

Tieto sedenia boli rozdelené a každé bolo pre jednu skupinu, ktorej sa to bytostne dotýka.

2. sedenie bolo určené pre majiteľov pozemkov, ktorí svojim spôsobom nemali veľké námietky, skôr sa dá povedať, že predaj je pre nich to lepšie riešenie.

3. sedenie bolo pre verejnosť a je vhodné povedať, že účasť sa rovnala 0 a tento fakt bude možno hrať rolu a bude pádnym argumentom do budúcna.

Spracovateľ územného plánu mesta Zvolen Ing. arch. Martin Repický oboznámil verejnosť s týmto projektom.

A o čo bolo možné sa dozvedieť na tomto stretnutí pre verejnosť?

Územný plán pojednáva o východnej časti mesta a to o Sarvaške. Jedná sa o svahovitý terén vymedzený areálom kasární, polikliniky, existujúcej rodinnej zástavby v priestoroch ulíc 1. a 9. mája a novšou zástavbou (zbojnícky vršok) vo vrchnej časti Sarvašky.

Územie je pomerne členité, je determinované pomerne zložitými morfologickými a geologickými zmenami, ďalším problémom je prítomnosť letiska Sliač, nakoľko územie zasahuje do viacerých pásiem a preto to bude potrebné zástavbou rešpektovať. Ďalším silným determinantom je prítomnosť dvoch v podstate hlavných vodojemov, z ktorých spadá do mesta viacero veľkých vodných potrubí.

Treba podotknúť, že tento svah prevažne západnou až juhozápadnou orientáciou je na navrhovanú obytnú funkciu radových domov vhodný. Zástavba nadväzuje na v podstate kompaktnú štruktúru zástavby rodinných domov na 1. a 9. mája a dá sa povedať, že táto lokalita patrí medzi tie najlukratívnejšie, čo sa týka bývania. Územie vykazuje aj určitú urbanistickú kvalitu a celistvosť

Územie je rozdelené na dva sektory A a B a celkovo sa počíta s postavením 140-tich rodinných domov v pomere 94 sektor A 46 sektor B. Koncept priestorového rozčlenenia sa odvíja od súbežných cestných komunikácií a má to aj svoj dôvod, nakoľko tieto komunikácie kopírujú terén a následne sa napájajú na existujúcu mestskú infraštruktúru.

Jedným bodom je kríženie Slnečnej ulice a 9. mája, ďalším je napojenie komunikácie na ulicu 1. mája a tretím je preloženie na Partizánsku ulicu na sídlisku Podborová a tu sa ešte počíta s ďalším vonkajším mestským okruhom, ktorý sa plánuje do budúcna.

Zástavba bude striktne regulovaná s cieľom vytvoriť stavebníkovi dobré podmienky. Dôležité je to, že si tieto stavby nesmú navzájom škodiť a hlavne domy postavené smerom do ulice musia byť postavené v rovnakej výške, aby si navzájom nebrali slnko.

Samotné domy majú síce určenú výšku a vzdialenosť od seba, ale čo sa týka dizajnu je na každom stavebníkovi, ako sa s tým popasuje.

Podstatne viac info prinesieme v najbližšom čase a momentálne ponúkame aspoň tieto prvotné informácie.

Aktualizácia 31.3.2015

Územný plán zóny Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška – Nad kasárňami Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

projekt-sarvaska-zvolen

Článok: Ján Števonka.