• Št. nov 30th, 2023

Návrh o poslaneckých kluboch sa zmenil na vtipnú frašku

Autor IMG_1979

feb 4, 2015 , ,
igor-sufliarsky
Igor Šufliarsky. Foto: ZV-podujatia

To, že aj na rokovaní mestského zastupiteľstva je občas pri niektorých prerokovávaných bodoch veselo sa dalo presvedčiť v pondelok 2.2.2015 na druhom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Túto vtipnú situáciu odštartoval poslanec Igor Šufliarsky, ktorý vystúpil s návrhom o doplnenie znenia textu do rokovacieho poriadku o bod – poslanecké kluby.

Návrh pána Šufliarskeho sa opieral o tvrdenie, že tu už odznelo, kde aké kluby rozhodujú a vyjadrujú sa, ale ono to nie je až tak. Ja, ako nezaradený poslanec neviem, aké tu kluby máme, kto je predsedom klubov, aký je počet klubov a tým pádom, ako nezaradený poslanec ani nemám s kým komunikovať. Takýmto spôsobom mám sťažený prístup k informáciám, ku konzultovaniu vecí atd.

Preto som si dovolil tento návrh predložiť, lebo naše mesto na rozdiel od iných podobných miest nemá zakotvené vo svojich materiáloch a ani v rokovacom poriadku tieto princípy.

Toto zakomponovanie nerieši ani rozpočet mesta, nerieši to ani problémy občanov, je to v podstate vnútorný predpis, ktorý chcem, aby sme si zakotvili a podľa neho sa potom riadili.

Znenie

Do rokovacieho poriadku doplniť samostatný článok pod názvom poslanecké kluby a zaradiť ho do toho textu rokovacieho poriadku alebo ho pridať ako samostatný doplnok.

Znel by nasledovne

Poslanci sa môžu slobodne združovať v poslaneckých kluboch na základe názorovej zhody alebo príslušnosti k politickým stranám, respektíve volebným koalíciám.

……

Nuž a tu končí článok a začína video, nakoľko vyjadriť textom to, čo bolo možné zažiť v rámci diskusie ostatných poslancov sa len ťažko bude opisovať slovom a preto Vám odporúčam pozrieť si video a započúvať sa do nasledujúcej diskusie.

Video

PS: toto video nemá za účel nič iné, len prezentovať to, že človek ani netuší a diskusia sa zaraz zvrtne do úplne iných rozmerov.

Článok, foto a video: Ján Števonka