• St. dec 6th, 2023

PETER KOŠÍK: Aj svetlo, ktoré nám svieti nad hlavami je zaplatené z daní občanov

Autor IMG_1979

mar 5, 2015
peter-kosik
Peter Košík

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 2.3.2015, v záverečnej časti – Interpelácie a diskusia, sa na margo svojich pocitov vyjadril poslanec Peter Košík. Zhodnotil prvotné fungovanie novozvoleného zastupiteľstva, vyzval svojich kolegov k efektívnejšej spolupráci bez intríg či zosmiešňovania a požiadal o lepšiu informovanosť poslancov od zamestnancov MsÚ o dianí v mestských častiach.

Interpelácia Petra Košíka:

Prvých sto dní máme poslanci za sebou a dnes je to 106. deň nášho mandátu. Za ten čas sme najmä novozvolení poslanci získali množstvo nových informácií a skúseností. Niekedy sme však nadobudli pocit, keď sa dianie upokojovalo a dostávalo do akejsi letargie s nabádaním neponáhľať sa s aktivitou. Vyjadril by som to parafrázovaním textu z piesne „pohoda-klídek-tabáček“. Noví, najmä nezávislí, poslanci získali mandát, preto aby sa vo Zvolene začali riešiť problémy občanov, na ktoré upozorňovali pred voľbami a ktoré sme im v predvolebnej kampani sľúbili vyriešiť. Snažíme sa viac aplikovať nové názory, dynamickejšie a promptnejšie riešenie problémov či pragmatizmus a racionalitu. Mnoho krát som sa stretol s označením idealistu alebo akčného nadšenca.

Teraz máme pred sebou dve cesty, z ktorých si môžeme vybrať. Tá prvá nás bude držať v stave hegemónie, asi takej, akú sme zažívali za posledné roky alebo začneme vnímať zmeny po voľbách ako prirodzený proces zlepšenia komunálnej politiky v našom meste. Zvolenú zmenu vnímam ako signál načúvania ich hlasu, aby aj občania participovali pri tvorbe rozpočtu či dianí v tomto meste. A to z dvoch dôvodov. Po prvé aj svetlo, ktoré nám svieti nad hlavami je zaplatené z daní občanov a po druhé ich hlas, ktorý sme povinní akceptovať je ten hlas, na ktorý sme čakali 15. novembra vo volebných miestnostiach.

Z minulosti sme zdedili akési Danajské dary, napríklad VAV invest, nedokončené námestie alebo VZN o otváracích hodinách prevádzok. Nemám pocit zodpovednosti za tieto spomenuté problémy a obávam sa, že ani počas najbližších štyroch rokov ich nevyriešime. Nemienim hľadať vinníka alebo na niekoho ukazovať prstom, ale od dnešného dňa upriamim pozornosť do budúcnosti a vyviniem maximálne úsilie pre rozvoj mesta, lepší a bezpečnejší život Zvolenčanov. Chcem preto požiadať o spoluprácu, a ako sa hovorí o priloženie ruky k dielu a poprosím, ak má aj niekto iný názor, aby komunikoval, nezosmiešňoval a neintrigoval.

Ešte chcem vyjadriť žiadosť na záver o lepšiu informovanosť poslancov od zamestnancov MsÚ o dianí v mestských častiach, ako napríklad stavebné povolenia alebo iné stavebné práce, aby bola spolupráca na dobrej úrovni. Ako poslanec sa snažím o korektné jednanie so zamestnancami MsÚ a dobrú spoluprácu. Je treba si uvedomiť že komunikácia v rámci trojuholníka OBČAN – POSLANCI – ZAMESTNANCI MsÚ je dobrým predpokladom, aby sme sa posunuli ďalej a zlepšili rozvoj Zvolena.

Ďakujem.“

©Nicole Regecová