• So. jan 28th, 2023

Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva navštívila Zvolen

ByIMG_1979

apr 4, 2015 , ,
sanja-nikolov-inga-magistad-1
Inga Magistad a Sanja Nikolov. Foto: ZV-podujatia

O tom, ako zlepšiť klímu v meste a ochladiť prostredie v horúcich letných dňoch sa popísalo už veľa projektov, ale k reálnemu uskutočneniu v podstate nedošlo.

Avšak Zvolenu svitla nádej vďaka projektu Biotech, ktorého celý názov je „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen“ a mesto na určitú časť získalo finančné prostriedky z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru.

A práve tento projekt bol predstavený veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva Inge Magistad, ktorá dňa 19. marca 2015 navštívila Zvolen. V rámci neformálneho stretnutia, ktoré sa konalo v občianskom centre OKO na sídlisku Západ bol predstavený tento projekt.

Tu v priestore občianskeho centra oficiálne privítal veľvyslankyňu doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor Technickej univerzity vo Zvolene a pani Sanja Nikolov, ktorá je koordinátorka občianskeho centra.

Na projekt „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen“ získalo mesto finančné prostriedky z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci tohto projektu by sa mali do apríla 2016 zrealizovať na území mesta Zvolen a v areáli Technickej univerzity vo Zvolene terénne a iné úpravy, slúžiace k lepšiemu využívaniu dažďovej vody v meste. Vybudujú sa napr. prehrádzky zabraňujúce zaplavovaniu okolia vodou počas dažďov. Postavia sa podzemné rezervoáre, v ktorých sa bude voda zbierať a ďalej využívať na závlahu zelene resp. na iné účely ako úžitková voda. Vzniknú dažďové záhrady, ktoré pomôžu pri vsakovaní vody do pôdy, zlepšia mikroklímu okolia a zároveň ho aj skrášlia. Na autobusovej stanici vyrastie „zelená strecha“, ktorá ju bude ochladzovať a po celom území mesta sa vysadia nové stromy. (Zvolen.sk)

Projekt predstavil Ing. Ladislav Hudák z Blue Alternative Nadácie.

Po predstavení projektu a následnej diskusii bolo v rámci voľnej predstavené Inge Magistad občianske centrum OKO, ktoré svojim spôsobom podporili taktiež nórski partneri.

Nakoľko tento projekt pojednáva o prírode, boli tu prítomní zástupcovia združenia Slatinky a v debate sa porovnávali riešenia na Slovensku a v Nórsku.

Nech sa páči, komplet prednáška o projekte a pár fotografií

Video

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka. Citácie v článku: Zvolen.sk