• So. apr 1st, 2023

Ing. Jozef Szekan abdikoval na funkciu náčelníka polície

ing-jozef-szekan
Ing. Jozef Szekan s(uprostred). Foto: ZV-podujatia

Ing. Jozef Szekan abdikoval na funkciu náčelníka MsP Zvolen a na jeho post dočasne zasadne Mgr. Kentoš.

S touto informáciou vyrukovala na 3. zasadnutí MsZ prvá dáma mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorej 9.3.2015 prišiel list, v ktorom Ing. Jozef Szekan žiada o uvoľnenie z funkcie náčelníka MsP Zvolen.

Ako ďalej uviedla, zastupovaním bude poverený v plnom rozsahu Mgr. Ján Kentoš od 1.4.2015 do vymenovania nového náčelníka po riadnom výberovom konaní, ktoré bude v najbližšej dobe vyhlásené.

Pred samotným hlasovaní poslancov MsZ položil poslanec MsZ Juraj Družbacký Lenke Balkovičovej otázku, či sa nevie o dôvode takéhoto kroku, na čo mu prvá dáma odpovedala, že v samotnom liste nebola o tom ani zmienka.

Potom už nasledovalo samotné hlasovanie, v ktorom z 23 prítomných poslancov hlasovalo za 23, čo predstavovalo 100% a teda tento návrh poslanci schválili.

Na záver doplnenie, že Ing. Jozef Szekan zastával svoju funkciu náčelníka MsP Zvolen od 23.3.2011, kedy ho výberová komisia menovaná primátorom mesta na základe výsledkov výberového konania (realizovaného v dvoch kolách) vybrala z prihlásených uchádzačov na pozíciu náčelníka.

V zmysle § 2 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Vybraný kandidát bol písomne pozvaný na zasadnutie MsZ, konané dňa 26.4.2011, na ktorom bude mestským zastupiteľstvom vymenovaný do funkcie náčelníka MsP Zvolen. Ing. Szekanovi pred samotnou voľbou bude umožnená osobná prezentácia.

Video

Článok, foto a video: Ján Števonka.