Reklamy

Májové zasadnutie MsZ prináša na rokovanie bohatý program

Pohľad na mestský úrad Zvolen. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 29.5.2017 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2017 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 5. VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Protest prokurátora proti VZN Mesta Zvolen č.100 o prevádzkovom – poriadku pohrebísk mesta Zvolen a jeho zmenám a doplnkom – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 7. Súhlas s obstaraním UŠ  Zvolen – Západ – Bariny – a zmien a doplnkov ÚPN M Zvolen – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 8. Návrh na zmenu chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru Zvolen – tehliarske suroviny – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 9. Poverenie PaedDr. Juraja Družbackého do funkcie poslanca, pred ktorým je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti matrikára na deň 1.7.2017 – Predkladá: Mgr.Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen ukončených do 22.05.2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 11. Rôzne
 12. Interpelácie a diskusia
 13. Z á v e r

Článok a foto: J. Števonka.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.