• Št. mar 30th, 2023

Mladí sa rozbiehajú!

ByIMG_1979

apr 17, 2015 ,
starter_mladych-39
Spoločná fotografia. Foto: Duraj Stanislav

Zvolen je plný iniciatívnych mladých, ktorí sa aktívne zapájajú do života v meste. Jedným z výsledkov ich usilovnej práce bol aj ŠTARTÉR MLADÝCH!

Štartér mal zámer povzbudiť študentov stredných škôl či už v aktivite v žiackych školských radách, alebo v spolupráci s budúcou Radou mladých ZV. Taktiež ponúkol účastníkom vyskúšať si plánovanie podujatia určeného pre ich rovesníkov.

Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia z 5 zvolenských stredných škôl – Súkromná stredná umelecká škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Ľudovíta Štúra a Stredná priemyselná škola dopravná. Hneď po príchode do Informačného centra, kde sa to celé uskutočnilo, sa zúčastnení rozdelili do skupín tak, aby v každej skupinke bol jeden zástupca každej zo zapojených škôl. Nasledovali prezentácie Študentskej rady GĽŠ a Rady študentov BB poprepletané zábavnými aktivitkami a prestávkou na občerstvenie. Nakoniec si skupinky skúsili naplánovať vlastné podujatie pre mladých, z ktorých to najlepšie, zvolené viceprimátorom Jaroslavom Stehlíkom a vedúcou odboru rozvoja mesta, Julianou Ištókovou, sa aj reálne uskutoční.

Financie potrebné pre realizáciu podujatie získali organizátori v rámci projektu KomPrax, ktorý zastrešuje Iuventa. Slovami hlavnej organizátorky, Beaty Fekiačovej: ,,Podujatie sa nám podarilo, vyzerá to, že sme všetkých dostatočne motivovali a tiež sme získali mnoho nových dobrovoľníkov budúcej Rady mladých ZV do budúcna.“

Fotografie

Článok: Ľubomir Bystriansky Foto: Duraj Stanislav