• Po. feb 6th, 2023

Vo „Zvolenskom športovom svete“ obdivuhodný projekt, dostane zelenú?

ByIMG_1979

apr 20, 2015 ,
sport-multi
Foto: ilustračné

V poslednom období rezonuje vo Zvolenských športových kruhoch snaha o realizáciu projektu výstavby väčších športových ihrísk s umelým povrchom i osvetlením a potrebnou infraštruktúrou . Je to snaha využiť dostupné zdroje pre realizáciu projektu s využitím nových prvkov, v prvom rade z možnosťou poskytnutia pracovných miest nielen pri výstavbe, ale prevádzkovaní projektu a potom samozrejme dosah využitia projektu pre široké spektrum užívateľov v širokom časovom horizonte a poprípade ho využiť na zefektívnenie jednotlivých súťaží, či pre ligové celoslovenské súťaže i medzinárodné stretnutia a tiež pre kluby ktoré nemajú domovský stánok v symbióze s klubmi netradičných športov.

K realizácii projektu i zámyslu „niečo také vôbec spáchať“ sa vyjadrili i zástupcovia jednotlivých iniciátorov. Medzi prvými to boli priaznivci športu „fanúšikovia“ : „Sme pre realizáciu projektu výstavby ihrísk. My vidíme aké majú podmienky napr. vo vedľajšej Bystrici, vo Zvolene v tomto formáte a určení chýbajú. Ak bude vybudované zázemie diváci radi zavítajú na podujatia a bude možnosť i využitia pre vyššie súťaže a priebeh LIMFU nebude limitovaný zápasmi mužstiev MFK. Nedokážem pochopiť, že niektorí kompetentní dávajú prednosť parkovacím miestam a obávajú sa hluku, no autá sú tiež hlučné a deti si nájdu miesto i medzi vozidlami aby si futbal zahrali. Prečo im radšej nevytvoriť kvalitné podmienky pre bezpečné športovanie. “

Ďalej sa k projektu vyjadrili i činovníci LIMFU Zvolen, ktorej súťaže zastrešujú najmenej šesť stovku pravidelných účastníkov (1.až 3 liga, Liga 40, Liga 50, zimný turnaj, Pohár primátora, Pohár Troch kráľov), nerátajúc jedno rázové podujatia, kde figuruje tiež niekoľko stoviek účastníkov: „Ak chceme uvažovať o účasti zástupcu Zvolena v naj Slovenskej lige, potrebovali by sme na to i dôstojný stánok, nielen k zápasom, ale hlavne pre tréningovú činnosť. Veríme, že ten, kto bude rozhodovať o osude tohto projektu, pochopí potrebu jeho postavenia i širokého určenia. Zatiaľ sa javí výhodne variant na Západe.“

Rozhodujúci pohľad do prípravy realizácie i určenia projektu majú i Zvolenskí živnostníci preferujúci nové sociálne prvky v možnej realizácii projektu: „Za živnostnícku komoru môžem povedať, že Mesto Zvolen v rámci projektu práca a zamestnanosť postavenom na troch základných pilieroch – environmentálne, sociálne a ekonomicky, sa pripojilo k riešeniu celkového stavu zamestnanosti (Čisté a zamestnané Mesto Zvolen). V rámci tohto projektu začíname budovať na sídlisku Západ – Zelený západ, budovaním infraštruktúry plôch a najmä na podporu mladých pre šport, budovanie environmentálnych plôch, založených na zhodnotených odpadoch. Pri zapájaní do pracovného pomeru ľudí dlhodobo nezamestnaných z Úradu práce, chceme zabezpečiť infraštruktúru i na chodníkoch a parkovacích plochách a tým zlepšiť podmienky na život vo Zvolene. Podnikateľský sektor, obyvatelia a poslanci pristupujú k tomuto riešeniu zodpovedne a to by malo nás všetkých posunúť dopredu. V rámci tohto projektu je naša snaha postaviť komplexne jedno, dve futbalové ihriská so širšou využiteľnosťou a minimálne tri malé ihriská revitalizovať nielen pre futbal, no i pre tenis, basketbal či volejbal. Je treba pritiahnuť mládež späť na vzduch k športu od počítačov čí z krčiem vytvorením vhodných podmienok. V tomto úsilí nás podporili aj nadácie ako napr.Priatelia zeme, občianske iniciatívy i poslanci MZ. Vôľa k realizácii tu je, máme i prísľub od splnomocnenca vlády pre šport, ak by sa to podarilo bol by to na Slovensku pilotný projekt a zabezpečiť ho vieme.“

Snaha o renesanciu zmýšľania, bez politiky, bez osobných výhod, snaha iba reálne a realisticky využiť možnosti a nezahodiť príležitosť, pritom poskytnúť pracovné možnosti nezamestnaným pri výstavbe a správe projektu, s očakávaním podpory širokej, hlavne športovej verejnosti, ale i poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí by mali rozhodovať srdcom za záujmy občanov a tým vytvoriť vhodné podmienky pre športový rast mládeže a jej zdravie, najmä tej najmladšej generácie i zlepšiť podmienky pre kluby troch líg LIMFU Zvolen, Žiacku futbalovú ligu, či športujúcu amatérsku verejnosť, lebo projekt má perspektívu i z hľadiska nielen možnosti využitia umelého osvetlenia, tak i predĺženia doby denného využitia, ale i zefektívnenia tréningovej činnosti športových futbalových tried, či pre športovcov v iných športoch pri doplnkovej tréningovej činnosti i telesnú prípravu žiakov na školách a tiež možnosť zašportovať si „len tak“ pre rodiny. Dalo by sa dlho polemizovať, no zahodiť možnosť podpory z „najvyšších“ miest by bolo krokom späť. Stačí sa pozrieť na snahy bývalých generácií, niekoľko desiatok rokov nedostavanú „krásnu a modernú“ športovú halu čnejúcu ako memento zadubenosti „papalášov“ tej doby, prehajdákali sa tu desiatky miliónov bez postihu a i preto je už načase podpora verejnosti, čas na zmenu v zmýšľaní nielen poslancov v prospech záujmov verejnosti.

Poznámka autora: „ S podobným návrhom som sa doteraz v praxi nestretol. Zosúladiť zámysel živnostníkov so snahou priaznivcov športu, či športových funkcionárov i s využitím štátnych dotácií a popritom poskytnutia pracovných miest nielen pri výstavbe, ale prevádzkovaní projektu pre široké spektrum užívateľov je ojedinelé, nemyslím si, že by malo skončiť na úzkoprsosti ľudí, ktorí nás zastupujú, ale že si zaslúži ich podporu i podporu verejnosti. Dúfam v realizáciu projektu i keď viem, že politika nie je vždy v rámci fair play. “

Ku každej rodine vo Zvolene sa v rámci roznosu platobných výmerov dostala i anketa, kde je v otázke priority dotácií uvedených deväť cieľových bodov a tento projekt z nich zahŕňa najmenej päť…

Otázka: Ktoré oblasti by malo mesto Zvolen podporiť zo svojich dotácií prioritne?

Voľnočasové aktivity pre mladých (CVC, MFK),

Šport pre všetkých, teda podpora sídliskových, mestských klubov, ihrísk otvorených pre verejnosť, otvorené športové podujatia, podpora mestských líg a pod.

Šport vrcholový (podpora výberových, reprezentačných a súťažných športových aktivít pre športy súťažiace na národnej, prípadne medzinárodnej úrovni) teda i podpora ŠFT,

Komunitné aktivity a občianske iniciatívy (deň sídliska, rodinné aktivity, skupinové iniciatívy a pod.)

Sociálna oblasť (pomoc ľuďom nezamestnaným v pracovnej príležitosti)

…I tak sa dá vyjadriť spolupatričnosť obyvateľov s projektom v ankete iniciovanej Mestom Zvolen, veď práve pre nich je určený.

Článok: Ing.Miloš Masarik