• Ut. dec 6th, 2022

Mestská polícia spúšťa web stránku

juraj-chabada
Juraj Chabada – náčelník MsP Zvole, Foto: ZV-podujatia

TS: Nový náčelník pôsobí na svojom mieste od 1.júla. Kým prvé mesiace sa predovšetkým zoznamoval s činnosťou Mestskej polície vo Zvolene, v ďalšom období plánuje zaviesť viaceré výrazné zmeny. Ich cieľom je predovšetkým zlepšiť komunikáciu s občanmi.

Mesto v súčasnosti spúšťa do prevádzky novú webovú stránku Mestskej polície vo Zvolene www.msp.zvolen.sk, na ktorej by mali občania nájsť všetky informácie, týkajúce sa činnosti MsP. „Verím, že tí, ktorí ju navštívia, zistia o činnosti mestskej polície veľa zaujímavých poznatkov a získajú tak dôležité informácie a cenné rady,“ hovorí náčelník MsP Juraj Chabada.

Nájdu tam záznamy z našej činnosti z jednotlivých dní a mesiacov, udalosti a články, či už o prípadoch policajných zásahov alebo výsledkoch práce príslušníkov MsP. Ďalej organizáciu príslušníkov MsP, ich práva a povinnosti, organizačnú štruktúru, projekty zamerané na prevenciu a mnohé ďalšie náležitosti vyžadujúce si riešenie či zásah polície,“ dodáva Chabada.

Na webovej stránke sa občania napríklad prvýkrát dozvedia o pripravovanom projekte Spoznajte svojho policajta, ktorý by mal byť spustený približne v novembri. „V tomto projekte budú jednotlivé okrsky rozdelené na rajóny s určenými ulicami. Ulice budú pridelené konkrétnym policajtom, na ktorých sa každý občan bude môcť s dôverou obrátiť v prípade problému alebo podnetu,“ vysvetľuje náčelník. Občan bude môcť kontaktovať príslušného policajta prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, a problémovú situáciu s pomocou policajta vyriešiť. Spusteniu projektu by mala predchádzať organizačná zmena polície, ktorá si vyžaduje určitý čas.

Polícia verí, že sa prostredníctvom všetkých týchto noviniek viac priblíži k občanom a spolupráca občanov s políciou sa skvalitní. Podľa primátorky Lenky Balkovičovej je dôležité, aby občania znova nadobudli prirodzenú dôveru v autoritu polície. „Tá sa získava len slušným vystupovaním policajtov a ich prístupom k ľuďom, ich efektívnym zásahom v problémových situáciách a komunikáciou s občanmi,“ hovorí Balkovičová. Zároveň dodáva, že občania často vnímajú komunikáciu polície s občanmi len v priestupkovom konaní, ale nevidia ich každodennú prácu, prevenčnú činnosť či spoluprácu s mestom.“  Nová webová stránka preto umožní občanom nahliadnuť do činnosti MsP bližšie.

TS: Mgr. Eva Ježovičová referent pre styk s verejnosťou Mestský úrad Zvolen. Foto: ZV-podujatia.