Vo Zvolene súťažili žiaci v cezpoľnom behu

cezpolny-beh-zvolen-1

Spoločný štart dievčenských kategórií. Foto: Mgr. Adam Kelemen

TS: Centrum voľného času Domino Zvolen v spolupráci so ZŠ M. Rázusa vo Zvolene organizovalo 22.10.2015 športové podujatie pre žiakov a žiačky ZŠ z okresu Zvolen. Dievčatá a chlapci súťažili v okresnom kole v cezpoľnom behu. Celkovo sa zúčastnilo tejto súťaže 49 mladých športovcov, presnejšie 20 dievčat a 29 chlapcov. Súťažilo sa v kategórii družstiev a jednotlivcov. V súťaži družstiev - dievčat sa najlepšie darilo „domácej“ ZŠ M. Rázusa, v kategórii chlapcov zvíťazila ZŠ J. Alexyho.

V kategórii jednotlivcov zvíťazila Paulína Knapová zo ZŠ Hrnčiarska a Ján Slovák zo ZŠ Nám. mládeže. Víťazné družstvá boli ocenené diplomami a športovými pohármi, víťazní jednotlivci zase zlatými medailami. Všetky víťazné družstvá a jednotlivci si svojimi výkonmi zabezpečili účasť v krajskom kole cezpoľného behu, ktoré sa uskutočnilo 27.10.2015 v Brezne.

Poďakovanie patrí ZŠ M. Rázusa vo Zvolene za participáciu pri organizovaní  podujatia pre nádejnú zvolenskú športovú mládež, p. Mgr. Mariánovi Ďurkymu za prípravu trate a organizáciu samotného preteku a samozrejme mladým športovcom, ktorí predviedli vynikajúce športové výkony.

Počet účastníkov10 družstiev – žiaci a žiačky nar. : 1.1.2000 – 31.12.2010

 • ZŠ A. Sládkoviča, Sliač, ZŠ Nám. mládeže, Zvolen, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen, ZŠ Jilemnického 1, Zvolen, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen, ZŠ M. Rázusa, Zvolen, ZŠ Budča, Zvolen, ZŠ s MŠ Pliešovce, ZŠ J. Alexyho, Zvolen

Konečné poradie:     

 Družstvá – žiaci       

 1. ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen
 2. ZŠ s MŠ Pliešovce
 3. ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 4. ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 5. ZŠ Námestie mládeže, Zvole
 6. ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
 7. ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 8. ZŠ Sliač „A“
 9. ZŠ Sliač „B“

Jednotlivci – žiaci

 1. Ján Slovák – ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
 2. Adrián Strapek  –  ZŠ s MŠ Školská 14, Pliešovce
 3. Adrián Považan – ZŠ M. Rázusa, Zvolen

Družstvá – žiačky 

 1. ZŠ M. Rázusa, Zvolen „A“
 2. ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen
 3. ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
 4. ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 5. ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 6. ZŠ Budča
 7. ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
 8. ZŠ M. Rázusa, Zvolen „B“

Jednotlivci – žiačky

 1. Paulína Knapová – ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 2. Simona Stračinová – ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 3. Ivana Bozalková – ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

Fotografie

Článok a foto: Mgr. Adam Kelemen

Pridaj komentár