• St. okt 4th, 2023

Februárové debatenie s primátorkou bolo nielen o pálčivých otázkach

Autor IMG_1979

feb 27, 2016 ,
stretnutie-s-primatorkou
Foto: ZV-podujatia.

Starší vekový priemer, komornejšia účasť (aj keď sa asi predpokladala), veľký záujem prítomných dozvedieť sa odpovede na patričné otázky a samozrejme primátorka, ochotná odpovedať aj na zložitejšie otázky.

To bolo zhrnutie týždňa v rámci akcie pod názvom Februárové stretnutia občanov mesta s primátorkou Lenkou Balkovičovou. Ako už bolo spomenuté,  jednalo sa o týždňové podujatie od 22.2 do 26.2.2016 a každý deň sa konalo na inom sídlisku v meste Zvolen.

Začínalo sa na Zlatom potoku a končilo v OC OKO na Západe.

Na úvod musím povedať, že som rád, že takáto iniciatíva od primátorky vzišla a zároveň ma tak trošku možno udivuje záujem, respektíve nezáujem širšej verejnosti ako aj dosť  zaujímavý  vekový  priemer tých,  ktorí si našli čas a prišli na jedno zo stretnutí.

Neváhal som teda a 25.2.2016 som zašiel na predposledné stretnutie a to priamo na Mestský úrad a konkrétne do zasadačky Mestskej rady.

Na úvod zhrnula prvá dáma mesta to,  čo sa podarilo zrealizovať od jej nástupu do funkcie a vyzdvihla hlavne Fun zónu, Vianočnú dedinu, rekonštrukciu futbalového štadiónu, naštartovanie projektu dažďových záhrad a veľa ďalšieho.

Tu musím súhlasiť, ale zároveň chcem povedať, že sú to síce pekné veci, ktoré sa ukázali  v pozitívnom svetle a tie ostatné sa  ešte isto iste ukážu v podobnom duchu, ale čo naozaj ľudí ťaží?

Najviac otázok predostrel bývalý pplk. vo výslužbe, ktorého otázky boli  zhrnutím toho,  čo zaujímalo všetkých a to bývalá liečebňa na Borovej hore, lokálna mena Živec, zákaz hazardu  na území mesta, križovatka pri Hypernove a  osud mestských kúpeľov, respektíve ako to momentálne pokračuje.

Početné ponosy  občanov boli aj na ulicu V. P. Tótha z pohľadu nielen hlučnosti, ale aj neporiadku v podobe prašnosti v ovzduší z komunikácie. Cestná téma následne až do zvyšku debaty rozprúdila diskusiu o cestách a cestných obchvatoch a s tým súvisiace neriešenie dopravy v meste Zvolen.

Dali by sa rozoberať podrobnejšie a viac  jednotlivé problémy,  ale to nebola podstata tohto článku.   Odpovede na niektoré otázky, ako napríklad o kruhovej križovatke   budú postupne   publikované.

Zatiaľ aspoň takto a rozhodne ešte raz dávam palec hore za to, že sa vôbec tento druh podujatia – ak sa to dá tak nazvať konal a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie v podobnom duchu.

Článok a foto: J. Števonka.