• St. okt 4th, 2023

Busta J. C. Hronského opäť zasadla na čestné miesto, ktoré jej prináleží

Autor IMG_1979

mar 1, 2016 , ,
j-c-hronsky-busta
Busta Jozefa Cígera Hronského tesne po odhalení. Foto: ZV-podujatia.

Február nie je len bežným mesiacom roka, dá sa povedať, že je aj dosť bohatý a hlavne jeho 27 deň. A práve v  tento  deň sa v roku 1769 narodil Juraj Palkovič a v roku 1812 Samo Chalupka.

Prečo to spomínam?

Pretože 23. februára  2016 sme si pripomenuli aj 120. výročie narodenia Jozefa Cígera Hronského a práve 27.2.2016 sa odhaľoval portrét v podobe busty, ktorej autorom je rodák zo Zvolenskej Slatiny professor Ján Kulich, ktorý nás opustil takmer pred rokom.

Osud busty je viac než zaujímavý – v roku 1968 bol originál osadený na podstavec v Štúrovom parku a v rámci normalizácie bola busta strhnutá a následne po prevrate odnesená do Lesníckeho a drevárskeho múzea. Nového osadenia sa dočkala až v roku 1993, ale v roku 2008 bola odcudzená. Pred tromi rokmi zahájil Branislav Husár zbierku za jej obnovu a nakoľko sa podarilo zozbierať dostatok peňazí,  dal sa spraviť odliatok z originálnej šablóny a samotná busta má umeleckú hodnotu vyčíslenú na 23 000 €.

V rámci tohto výročia sa konalo dvojdňové podujatie, ktoré odštartovalo v piatok 26.2.2016 v dvoch kolách doobeda pre študentov a poobede pre širokú verejnosť premietaním dokumentu a následnou prednáškou o živote J. C. Hronského v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Túto časť viedol vedecký tajomník Matice Slovenskej Mgr. Peter Cabadaj, ktorý premietal biografický príbeh pod názvom Osud trpkosti. Následne sa konala už spomínaná voľná diskusia s prítomnými.

V sobotu 27.2.2016 po 14-tej pokračovali oslavy druhým dňom v Parkovej galérii Ľudovíta šťúra, kde sa vo veľkom množstve zišli ľudia,  aby tu po slávnostných rečiach uvideli odhalenie busty.

Tu sa pri tejto príležitosti zišli poprední predstavitelia mesta Zvolen a kultúrneho života, primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, Rastislav Šlosár (zástupca BBSK), Milan Krivda (predseda Západného dištriktu ECAV na Slovensku), Vojtech Nepšinský (dekan Rímsko katolíckej farnosti Zvolen), Jana Raffajová (riaditeľka DJGT Zvolen), Pavol Kulich (správca galérie Jána Kulicha), Jozef Pinka (predseda Štúrovho Zvolena), poslanci MsZ Zvolen, delegácia Matice Slovenskej a prišiel aj Atašé Ruskej federácie Nikita Griščenko.

Po úvodnom speve Zvolenského speváckeho zboru a príhovoroch Martina Hanusku, Maroša Smolca, Jozefa Pinku, Branislava Husára nasledovalo slávnostné odhalenie busty, ktorej sa ujala dvojica Ing. Marián Tkáč, PhD (predseda Matice Slovenskej) a Ing. Lenka Balkovičová (primátorka mesta Zvolen).

Odhalenie busty J. C. Hronského

V divadelnej sále po 15- tej hodine začal viac ako hodinový kultúrny program,  počas ktorého vystúpili matičné spevácke zbory zo Zvolena, Lučenca a Valaskej, Detská ľudová hudba Čardáš z Hrušova, víťazi krajského kola Šalianskeho Maťka, študenti súkromného konzervatória Pink Harmony a ďalší.

Po bohatom kultúrnom programe sa na hornom poschodí divadla konala väčšia recepcia,  počas ktorej sa prítomní pustili do družnej debaty a tento moment sa dá označiť  ako záver dvojdňového podujatia osláv 120. výročia narodenia J. C. Hronského.

Fotografie

Článok, foto a video: J. Števonka