• Št. mar 30th, 2023

Na Pustom hrade sa spomínalo na archeológa Václava Hanuliaka

ByIMG_1979

apr 29, 2019
Pamätná doska Václava Hanuliaka na hradnej bráne Pustého hradu
Pamätná doska Václava Hanuliaka na hradnej bráne Pustého hradu Foto: IMG_1979

Ústrednou postavou obnoveného bádania na Pustom hrade sa stal archeológ Václav Hanuliak. Jeho meno je neoddeliteľne spojené s dlhoročným archeologickým výskumom Horného hradu a tiež s popularizáciou výsledkov výskumu. Impulzom výskumu hradu bol v roku 1992 havarijný stav torza vstupnej brány Horného hradu. Od tohto roku výskum financovaný mestom Zvolen pokračoval v ďalších 17 sezónach a postupne odkryl všetky kľúčové stavby Horného hradu. Od roku 2009 prebral vedenie výskumu Pustého hradu Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorý sa zameral predovšetkým na Dolný hrad. Dôvodom zamerania výskumu na Dolný hrad bol havarijný stav torza obytnej veže. Súčasne s výskumom na Dolnom hrade prebieha medzinárodná Letná škola archeológie, ktorú organizuje Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Tento text sa dá vyčítať na informačnej tabuli na Pustom hrade a spomínam to preto, lebo 23.4.2009 po ťažkej chorobe zomrel prvý archeológ Pustého hradu Václav Hanuliak. V sobotu 27.4.2019 sme si tu pri hradnej bráne spoločne pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia.

Samotné podujatie organizačne pripravilo mesto Zvolen, Lesný podnik mesta Zvolen, OZ Priaznivci Pustého hradu a režísérsku taktovku mal pod palcom Pavel Fabian.

Skôr, než sa začal slávnostný akt spomienkového podujatia, od 10-tej hodiny začal na Dolnom hrade (neskôr aj na Hornom) odborný výklad od toho najpovolanejšieho a to súčasného bádateľa Jána Beliaka. Ten pútavo, ako je uňho zvykom, porozprával nielen o histórii, ale aj o aktuálnych podujatiach, ktoré sa tu na hrade budú v najbližšom období konať a samozrejme s radosťou odpovedal na veľa bádavých otázok prítomných ľudí.

Po 12-tej hodine sa začal slávnostný akt spomienkového podujatia za účasti veľkej časti členov združenia Priaznivci Pustého hradu a svojou troškou v rámci programu prispel básňou Vladimír Rohoň, farár ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. spravil krátku omšu a na záver za tónov huslí Milana Olšiaka vykonali Pustohradnícke dámy akt kladenia venca pod plaketu Václava Hanuliaka na hradnej bráne.

Po tomto akte a spoločnej fotografii sa v bufete Dolného hradu konalo občerstvenie.

Všetko podstatné o priebehu podujatia si môžete pozrieť na priloženom videu.

Fotogaléria – pietna spomienka a prednáška na Pustom hrade 

Clánok, foto a video: IMG_1979