• Pi. mar 24th, 2023

Študenti vztýčili pred univerzitou máj

ByIMG_1979

apr 27, 2017 ,
Dr. Ing. Viliam Pichler pokrstil máj. Foto: ZV-podujatia.

Tentokrát bez komplikácií a na prvý raz sa pred TU Zvolen vztýčil majestátny máj.

Síce bude niekto namietať, že sa tradičné stavanie mája konalo skoro a to v stredu 26.4.2017, ale bolo to raz už tak.

Túto rozhodne vzácnu udalosť si nenechalo ujsť dosť veľa zvedavcov a to nielen z radov študentov univerzity, ale aj pospolitého ľudu.

Pred samotným aktom a po zvuku lesníc sa slova ujal dekan Lesníckej fakulty Dr. Ing. Viliam Pichler, ktorý študentom hovoril aj o smutnej udalosti, ktorá sa stala v stredu pri Podharajchu. Nakoľko sa jednalo u študenta TU, vyzval prítomných k minúte ticha.

Po tomto sa za hry na heligónke a spevu pár členov FS Poľana pustili švárni junáci do stavania mája, ktoré išlo pekne plynule, ale zároveň museli ešte dávať pozor na vôkol stojace autá.

Po následnom upevnení do zeme a začistení miesta pokrstili tento máj šampanským a týmto sa dalo považovať toto stavanie mája pre tento rok za dokončené.

Nech sa páči, tak ako za uplynulé roky ponúkame nielen fotografie, ale aj video zo stavania mája.

Video

Fotografie

Článok a foto: J. Števonka