O dotáciu môžete požiadať do konca septembra

Foto: ilu

TS: ZVOLEN, 7. 9. 2017: Chcete získať podporu pre svoj projekt alebo aktivity? Aj tento rok si môžete podať žiadosť o dotáciu. Pravidlá poskytovania dotácií sa v minulom roku mierne zmenili.

Zvolen je jedným z miest, ktoré prostredníctvom dotácií umožňujú svojim obyvateľom participovať na čerpaní financií z rozpočtu. Dotácie sú určené pre právnické alebo fyzické osoby pôsobiace na území mesta, ktorých činnosť smeruje k verejno-prospešným cieľom. Je vaša aktivita určená širokej verejnosti alebo špecifickej cieľovej skupine? Možno je táto podpora určená práve vám. Aké sú teda podmienky získania dotácií?

„Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu na projekty v oblasti výchovy, vzdelávania, vedy a výskumu, komunitný rozvoj, kultúru, umenie a kultúrny priemysel, sociálne služby a zdravotníctvo, ochranu a podporu zdravia, prevenciu sociálno-patologických javov, miestny ekonomický rozvoj, cestovný ruch, medzinárodné vzťahy, životné prostredie a ekológiu, šport a mládež,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. „Dotácie sú vlastne forma podpory aktívnych občanov a združení,“ dodáva primátorka. Mesto podľa všeobecno-záväzného nariadenia poskytuje každoročne dotácie vo výške 629 200 eur. Dotácie rozdeľujú odborné komisie a celý balík financií na základe týchto odporúčaní potom schvaľuje mestské zastupiteľstvo. „Rozdelenie vychádza z východísk rozpočtu na roky 2016 – 2018, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Pri každej oblasti dotácií je vyhradený určitý balík peňazí,“ hovorí Denisa Záchenská z odboru rozvoja mesta, ktorá má na starosti administratívu pri dotáciách. Štatutár mesta, v tomto prípade primátorka okrem toho disponuje sumou 10 780 eur na menšie projekty. Žiadať o tieto financie môžu aj fyzické osoby.

Novinkou tohto roka je, že žiadosť môže byť na mestský úrad predložená ešte aj v septembri. „Predkladá sa v dvoch kópiách a musí obsahovať všetky povinné prílohy: výpis z registra trestov, doklad preukazujúci oprávnenie konať za určité združenie, výpis z registra, v ktorom je združenie zaregistrované, príp. zriaďovateľskú listinu. Presné podmienky predkladania žiadostí nájdu občania vo VZN č. 179, ktoré je prístupné na internetovej stránke http://www.zvolen.sk. S otázkami či radou o pomoc sa môžu obrátiť na mňa,“ hovorí Záchenská.

Pri vypĺňaní žiadosti netreba zabúdať, že dotácia sa poskytuje len do výšky 70 % nákladov, záujemca teda musí dokázať schopnosť spolufinancovať svoju aktivitu. „Ideálne ak už dané združenie má za sebou nejakú históriu,“ dodáva Záchenská.

TS: mesto Zvolen

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: