• St. máj 31st, 2023

V Krajskej knižnici rokovali mladí Európania

Karyna Diachenko rozprávala o mestskom paláci detí a mládeže Rivne. Foto:IMG_1979

Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra, obcou Ostrá Lúka a mikroregiónom Adela zorganizovali podujatie s medzinárodnou účasťou.

V priestoroch študovne Krajskej knižnice sa v piatok 18.5.2018 konal v poradí už 6. ročník podujatia Heuréka – konferencia pre mladých ľudí, pod záštitou primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej.

Tento rok bola nadstavená hlavná téma Čo nám prináša demokracia a prezentácie sa mohli dotýkať podtém – Máme obrovské príležitosti! Spolupracujeme s rovesníkmi zo zahraničia! a Je sloboda darom alebo trestom?

Konferenciu moderovala Eleonóra Súdiová, ktorú bolo možné vidieť v úvode spievať a hrať na husle a na klavíri ju doprevádzal Matúš Mayer.

V rámci otvorenia konferencie, pred prvými prezentáciami a po predstavení vzácnych hostí sa všetkým prítomným slovom prihovorili Mgr. Alenka Mičian Ostrihoňová (riaditeľka SCVČ Heuréka), Ing. Milota Torňošová (riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra), Ing. Lenka Balkovičová (primátorka mesta Zvolen), PhDr. Ján Beljak, PhD. (Archeologický ústav SAV)  a ďalší.

Celkovo bolo možné vidieť 9 prezentácii (každá musela byť v dvoch jazykoch) s jednou prestávkou, kedy sa bolo možné občerstviť, pozrieť si výstavu fotografií alebo nahliadnuť do rôznych propagačných bulletinov.

Rozhodne sa dá povedať, že všetky prezentácie priniesli niečo zaujímavé, ale jedna (pod názvom Aj keď je demokracia, stále potrebujem teba) svojou emotívnou výpoveďou nahnala nejednému prítomnému slzy do očí. Patrícia Šablerová a jej pomocníčka Martina Franková sú klientky DSS Symbia Zvolen a práve prvá je na vozíku a jej prezentácia sa dotkla nielen bezbariérovosti, ale aj toho, že je vďačná, že jej toľko ľudí pomáha.

Po fantastických príspevkoch v rámci záverečnej diskusie sa zhostila mikrofónu komunitná organizátorka CKO Sanja Nikolov, ktorá povedala pár slov k samotnej konferencii a zároveň sa prešla po sále a vyspovedala ďalších partnerov a známych, ktorí sú od začiatku súčasťou konferencie a a žijú jej životom.

Na úplný záver sa opäť dostala k slovu pani Torňošová, ktorá vlastnými slovami zhodnotila celú konferenciu a následne sa všetci zúčastnení presunuli na zvolenské námestie, kde na pravé poludnie odštartovalo spoločné tancovanie Štvorylky.

Program

I. blok – Čo nám prináša demokracia

  1. Máme obrovské príležitosti! – Maxim Samčuk – Krajská knižnica a Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene (ukrajinský jazyk)
  2. Aj keď je demokracia, stále potrebujem teba – Patrícia Šablerová a jej pomocníčka Martina Franková – klientky DSS Symbia Zvolen
  3. Mestský palác detí a mládeže Rivne – v družobnom meste na Ukrajine – líder Nazar Stepanov, Ivanna Plysiuk, Karyna Diachenko, Yurii Vyshnevskyi, Taras Savinskyi
  4. Zvolenský snem študentov – Monika Rajtóková (SOŠ Hotelových služieb a Obchodu Zvolen), Katarína a Alica Hraškové (Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica)

II. blok

  1. Aktivity Žiackej školskej rady – žiaci strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene – Alžbeta Maliniaková a Daniel Vernársky
  2. Zvolenské svetielka na výcviku 2018 – členovia záujmového útvaru Svetielko v SCVČ Heuréka – Erik Chaban a Timea Halajová (ZŠ Hrnčiarska) a Patrik Hrtánek (ZŠ Alexyho)
  3. Demokracia v živote mladých v Békešskej Čabe –  Alžbeta Daniella Kešjarová, Lea Szarvas (Čabasabady)
  4. Život dolnozemských Slovákov v Srbsku – Leonóra Súdiová – SZUŠ Heuréka, PF UMB, FS Mladosť – Slovenka zo Srbska
  5. Pozvánka na Kultúrnu jar mladých – Viola Bibová, Terézia Marková – žiačky ZŠ Adely Ostrolúckej Budča

Fotografie

Článok a foto: IMG_1979