Na júnovom MsZ sa bude hlasovať aj o počte počte poslancov nasledujúceho volebného obdobia

V tejto zasadačke sa bude konať toto zasadnutie. Foto: IMG_1979

V pondelok 25.6.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku). Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ - prízemie Mestský úrad Zvolen

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m  5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen  s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e – 13:00
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. IV. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO Zvolenského kultúrneho centra a RO škôl a školských zariadení na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta  – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva – vo Zvolene pre volebné obdobie 2018-2022 Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2018-2022 – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 8. Projekt: „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie a aktualizácie koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike pre mesto Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 9. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen na II. polrok 2018-  Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 10. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 15.6.2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 11. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bella, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 12. Schválenie odmeny pre hlavého kontrolóra mesta za I. polrok 2018 – Predkladá: spravodajca MsR
 13. Rôzne
 14. Interpelácie a diskusia
 15. Z á v e r

Článok a foto: IMG_1979

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: