Septembrové zasadnutie MsZ už najbližší pondelok

V tejto zasadačke sa bude konať toto zasadnutie. Foto: IMG_1979

V pondelok 24.9.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku). Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ - prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen za výcvikový rok 2017/2018 a návrh činnosti na výcvikový rok 2018/2019 – Predkladá: Ing. Hancko, riaditeľ OR Hasičského a Záchranného zboru vo Zvolene
 5. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. VI. zmena rozpočtu Mesta Zvolen a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Zvolen na roky 2018 – 2023 – Predkladá: Mgr. Denisa Kudríková, odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 9. Návrhy na udelenie ocenení mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. ÚPN Z Zvolen – Čierne zeme Trňanský chodník – Zmeny a doplnky – súhlas s obstaraním – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 11. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 12. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia Ms
 13. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 17.9.2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 14. Rôzne
 15. Interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r

Článok a foto: IMG_1979

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: