• Ut. dec 6th, 2022

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva už v piatok

ByIMG_1979

jan 3, 2019 ,
Zasadačka MsZ. Foto: IMG_1979

V piatok 4.1.2019 so začiatkom o 15:00 hod sa bude konať tohtoročné 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa  4. januára 2019 /piatok/ o 15,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen – s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Mestského zastupiteľstva
 4. Voľba členov Mestskej rady vo Zvolene – Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 5. Vymedzenie úloh komisií pri MsZ Zvolen – Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 6. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva vo Zvolene – Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 7. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Zvolene – Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 8. Zriadenie výborov v mestských častiach mesta Zvolen – Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 9. Poverenie poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí  – manželstva za prítomnosti matrikára – Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 10. Rôzne
 11. Interpelácie a diskusia
 12. Z á v e r

Článok a foto: IMG_1979