• Ne. jan 29th, 2023

Početné publikum v kulturáku prijalo vďačne slzy neviest

Azda najväčšie prekvapenie boli družstevníčky. Foto: IMG_1979

Folklórny súbor Marína pozostáva z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky.

A práve spevácka časť súboru sa v počte členov rozrástla, neprichádzalo tu ku generačnej výmene , tak sa vytvorili dve spevácke zložky a to dievčenská a ženská, ktoré už nejakú dobu vedie Andrea Jágerová.

Prijmite vďačne – malo názov podujatie, ktoré sa v sobotu 30.3.2019 konalo v DK ŽSR Zvolen a dobre tušíte, že hlavnými protagonistkami boli práve už spomínané ženy, ktoré svojimi hlasmi urobili radosť všetkým prítomným v sále.

Pred nedávnom vydali CD nosič pod názvom Slzy neviest a práve veľká časť piesní z tohto CD mala v Kultúrnom dome premiéru.

Pre upresnenie treba povedať, že Slzy neviest sú svadobné piesne z Hontu a Podpoľania. Samotný názov poukazuje na to, že voľakedy dávno sa nevesty vydávali proti svojej vôli a namiesto radosti pred oltárom bolo vidieť nevestám trpkosť a slzy v očiach.

Na tomto programe ako hostia vystúpili: ľudová hudba Jaroslava Hazlingera, Juraj Škoda a Pavel Martinka.

Počas programu bolo samozrejme vidieť už v úvode spomínanú omladinu Marináriek a samozrejme nechýbala ani hudobná zložka folklórneho súboru Marína.

Viac si už môžete pozrieť na priložených fotografiách.

Fotogaléria: Prijmite vďačne

Článok a foto: IMG_1979