• Ne. sep 24th, 2023

Za 3 mesiace 27 podujatí a 196 návštev v KONEKTe pre mladých

Autor IMG_1979

apr 28, 2019
reklamná tabula
Foto z otvorenia Konekt-u. Foto: IMG_1979

TS: ZVOLEN, 26. 4. 2019: Projekt Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne sa blíži do svojej záverečnej časti. Zvolen je prvé a jediné mesto na Slovensku, ktoré skutočne naplnilo európsky projekt Záruk.

Dva roky práce zhruba šesťdesiatich ľudí priniesli svoje ovocie. „Výsledkom je sieťovanie, nastavenie spoluprác medzi organizáciami a ľuďmi a otestovanie opatrení na podporu zamestnanosti mladých,“ hovorí Ela Klementová z Epic-u, n. o., ktorá je koordinátorkou projektu. Projekt priniesol školenia kariérnych poradcov, poradenstvo pre zdravotne postihnutých, konferenciu o tom, ako prilákať viac študentov na odborné školy a nové centrum pre mladých. „KONEKT – poradenské centrum pre mladých funguje len od februára, ale už sme tu mali 196 návštev na 27 podujatiach,“ približuje Klementová a dodáva: „Vďaka mestu Zvolen tak vznikol priestor, kam môžu mladí ľudia chodiť, kde sa môžu prísť poradiť alebo len stráviť voľný čas.“ Za uplynulé obdobie navštívili KONEKT ľudia, ktorí hľadali najmä informácie o školách, práci, brigáde či Erasme, prípadne mali problém a nevedeli, ako ho riešiť. Okrem toho sa mladí ľudia zúčastňovali množstva podujatí. „Obľúbené sú kvízy či cestovateľské večery,“ hovorí koordinátorka.

Tento priestor teda má zmysel a koordinátori by ho chceli zachovať aj po skončení projektu v auguste, aktuálne hľadajú spôsob, ako. „Spolupracujeme s úradom práce, podnikmi, centrom prevencie, organizáciami i jednotlivcami. Spoločne sme tak našli riešenia pre mnohé problémy mladých ľudí,“ hovorí Klementová. Už teraz sa do KONEKTu chodia inšpirovať ľudia z iných miest. „Boli tu záujemcovia z Trnavy, Rimavskej Soboty, ktorí by chceli niečo podobné otvoriť vo svojom meste. Teší nás to,“ hovorí ďalšia koordinátorka KONEKTu, vysokoškoláčka Ali Trnková. „Čo nás ešte teší je fakt, že napr. na vzniku vizuálnej identity KONEKTu sa podieľali mladí ľudia – vytvorili logo, webstránku, sociálne siete, video. Tvoria aj program podujatí, ktoré tu máme,“ uzatvára Ali. Viac informácií o KONEKTE nájdu záujemcovia na http://www.konektzv.sk alebo na Facebooku KONEKT – poradenské centrum pre mladých.

TS: Mgr. Eva Hapčová, šéfredaktorka Zvolenských novín, referentka pre styk s verejnosťou, Mestský úrad Zvolen. Foto: IMG_1979