• Po. okt 2nd, 2023

V parku Višňovského sa konala veľká dramatická rekonštrukcia udalostí a bojov SNP

Spevácky zbor ruských vojenských piesní. Foto: IMG_1979

V deň pred samotnými oslavami 75. výročia SNP (streda – 28. 8. 2019) sa v Parku inžiniera Štefana Višňovského konala dramatizácia povstaleckých udalostí a bojov doplnená dobovými, pochodovými a vojenskými piesňami.

Prípravy a organizácie akcie sa podujala nielen Matica slovenská, ale aj Mesto Zvolen spoločne so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

Prvá časť sa konala v poobedňajších hodinách pri pamätníku Valaška, druhá v podvečer po 17-tej v už úvode spomínanom parku, ktorú si nenechalo ujsť či už množstvo návštevníkov, alebo samotných obyvateľov mesta.

Po úvodných slovách Branislava Husára z miestneho odboru Matice slovenskej odznel príhovor predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, v rámci ktorého sa venoval početným záležitostiam úzko spätým s povstaním, predovšetkým ním však upriamil pozornosť na hrdinstvo, odvahu a statočnosť účastníkov Slovenského národného povstania.

Ďalej v niekoľkých dejstvách nasledovala dramatizácia tematických historických udalostí z obdobia SNP nesúca názov Vrátim sa živý! v podaní Mladej matice.

Pomedzi jednotlivé dejstvá všetkým tým, ktorí sa zúčastnili podujatia, zahral a zaspieval spevácky zbor ruských vojenských piesní.

Fakty

„V roku 1944 časť významných funkcionárov, ale aj radových pracovníkov a členov Matice slovenskej odišla na autách tlačiarne Neografia do povstaleckých bojov. Medzi nimi boli Ján Bodenek, Július Barč-Ivan, Alexander Hirner, Anton Augustín Baník, funkcionári MS Ján Marták či Ján Štefánik – synovec generála M. R. Štefánika. Netreba zabúdať ani na národnú umelkyňu a matičiarku Evu Kristinovú, ktorá sa ako šestnásťročná zúčastnila na ťažkých bojoch na strednom Slovensku,“ slová Mariána Gešpera.

Nech sa páči, k nahliadnutiu máte niekoľko fotografií.

 

Článok a foto: IMG_1979