• Ne. jún 4th, 2023

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského má upravený názov

ByIMG_1979

aug 31, 2020
Nová podoba loga DJGT Zvolen. Foto: zdroj TS

TS: Názov divadla sídliaceho od roku 1949 vo Zvolene sa pred vstupom do 72. divadelnej sezóny zmenil. Banskobystrický samosprávny kraj vydal dodatok k zriaďovacej listine „Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene“, ktorým upravil názov inštitúcie na „Divadlo Jozefa Gregora Tajovského“. Známa skratka DJGT zostáva zachovaná.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je najväčšou kultúrnou inštitúciou a jedno z troch profesionálnych divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Spolu so zmenou názvu prichádza aj nové logo divadla. Možno ste si ho už v rámci propagácie DJGT a jeho aktivít všili. Staré logo, ktoré vytvoril grafik Marián Haas, v novej sezóne vystrieda nová značka nášho divadla. Nové logo navrhla výtvarníčka a grafička Elisabeth Wittgruber.

Široká verejnosť sa s ním bude stretávať v rámci propagácie divadla a jeho aktivít.

Logo v sebe ukrýva jasnú divadelnú symboliku. Jeho hlavným vizuálnym znakom je pomyselný lúč svetla, ktorý ako reflektor osvetľuje dianie na javisku. Zároveň krivky nového loga môžu evokovať pootvorenú divadelnú oponu. Strohý grafický znak tak zachytáva okamih stretnutia javiska a hľadiska – moment, v ktorom je spoločne prežívaný divadelný zážitok.

Vedenie divadla vníma prvok svetla aj symbolicky, ako príchod niečoho nového, novej tvorivej etapy a vízie, ktorá si ctí históriu DJGT a chce plynulo nadviazať na jej úspechy.

Novú divadelnú sezónu otvorí Divadlo Jozefa Gregora Tajovského dňa 4. septembra 2020 štúdiovou premiérou inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky. Už o týždeň neskôr, dňa 11. septembra 2020, bude nasledovať premiéra nadčasovej drámy Petra Karvaša Polnočná omša. Popredný slovenský dramatik Peter Karvaš, vnuk maliara Dominika Skuteckého, je rodák z Banskej Bystrice. Divadlo si touto premiérou pripomenie 100. výročie narodenia osobnosti Banskobystrického kraja a opätovne otvorí témy aktuálne i dnes.

TS: doc. Mgr.art. Peter Palik ArtD. umelecký šéf DJGT