• St. dec 6th, 2023

Projekt Remeslove motivuje mládež k manuálnej práci a pozitívnemu vzťahu k remeslám

Autor IMG_1979

máj 7, 2022
Štukatérsky workshop. Foto: zdroj TS

TS: Žiaci zo sekierskej Základnej školy Alexyho sa aktívne zúčastňujú novovzniknutého projektu Remeslove, ktorý pripravila študentka sokratovho inštitútu Belinda Rašner.

Projekt RemesLOVE má za cieľ prostredníctvom remeselných workshopov v spolupráci s niektorými odbornými strednými školami v kraji, zvýšiť žiacke povedomie o možnosti ďalšieho štúdia, ako aj zvýšiť ich motiváciu k manuálnym a remeselným prácam. Výskumy totiž ukazujú, že na Slovensku je po remeselníkoch v rôznych oblastiach vysoký dopyt, no ponuka stále klesá.

Belinda sa rozhodla tento problém riešiť od úplného koreňa. Šiestaci a siedmaci si doposiaľ skúsili cukrárske a štukatérske remeslo. P. Sebíňová zo zvolenskej SOŠ hotelových služieb a obchodu žiakov previedla rôznymi technikami zdobenia zákuskov a pedagógovia z odboru reštaurátorstva na SPŠ Mikovíniho v Banskej Štiavnici im predstavili, čo obnáša štukatérske remeslo. Žiakov zo Sekiera ešte v priebehu mája čaká drevársky workshop na SOŠ drevárska, kde spoznajú rôzne techniky spracovania dreva. Workshopy sú financované z verejných zdrojov mesta Zvolen.

Autorka projektu Remeslove, má vo zvyšovaní povedomia o remeselných prácach medzi mládežou ešte väčšie ambície – pripravuje detskú knihu o príbehoch slovenských remeselníkov. Projekt Remeslove, workshopy aj príbehy je možné sledovať aj na sociálnych sieťach (facebook, instagram).

TS a foto: Belinda Rašner