• Ne. máj 28th, 2023
smutocna-tryzna-2009
Zapáliť sviečky na svietniku bolo vo vetre dosť náročné. Foto: Ján Števonka

Rok sa s rokom stretol, aby sme si 30. augusta 2009 znova pripomenuli pietnu spomienku na krutý a bezduchý holokaust počas 2. svetovej vojny, na nástrahy fašizmu a krviprelievanie mužov, žien, a v neposlednom rade bezbranných detí na Židovskom cintoríne. Tento konkrétny Židovský cintorín zažil pravdepodobne väčšiu tragédiu ako akýkoľvek iný Židovský cintorín.

Minulý rok vyzdvihol pri svojom Jozef Klement to, že mladá generácia nevie čo bol holokaust a veci okolo 2. svetovej vojny. Pri tohtoročnej smútočnej tryzne sme si pripomenuli, čo znamenajú jednotlivé ramená Židovského svietnika Menora a môžem podotknúť, že niektorým z prítomných sa tisli slzy do očí. Okrem predniesol svoj príhovor aj prednosta okresného úradu práce Zvolen, Miroslav Náhlik.

Na smútočnej tryzne sa zúčastnilo odhadom do 50 ľudí, väčšinou staršieho veku, ktorý si zaspomínali aj so slzami v očiach a so žiaľom v srdci, čo všetko si museli prežiť za svojho života. Po tomto obrade sa presunuli ľudia na Zvolenský zámok, kde pokračoval program o 14:30 hodine koncertom Martina Budinského a jeho hostí v kráľovskej sále Zvolenského zámku a po 16. hodine sa sprístupnila výstava fotografií Yurija Dojča v severozápadnej bašte Zvolenského zámku.

Fotografie nájdete na mieste.

Blog, foto : Ján Števonka. Gramatická úprava : Lenka Hrobáriková