• Ut. feb 7th, 2023
dievča-a-plamienka
Sokoliarka Vir Fortis z plamienkov driemavou. Foto: Ján Števonka

22.4.2010 sa začali regionálne Lesnícke dni vo Zvolene a okolí, ktoré budú trvať 10 dní a je to už v poradí 4. ročník tejto akcie. Dátum lesnických dní je totožný s dátumom Dňa zeme a zároveň nadväzuje na tradíciu „apríl- mesiac lesov„.

Podstata Lesníckych dní je v neposlednom rade ukážka obyvateľstvu, hlavne deťom, o význame a práce v lese a vecí s tým súvisiacich. Celá akcia bola však pripravená hlavne pre tích najmenších, ale aj pre ich rodičov.

Hlavným ťahúňom tohto dňa vo Zvolene bolo pre všetkých vystúpenie speváčky Kristíny s kapelou a  ich momentálne najväčším hitom Horehronie.

Pripravované podujatia v regióne Zvolen a okolie

 • 8.4 – 17.4 Levice – Levické poľovnícke dni
 • 12.4.2010 Brezno – vernisáž výstavy v Horehronskom múzeu
 • 20.4.2010 Banská Štiavnica – Lesnícky deň v botanickej záhrade
 • 23.4.2010 Zvolen – deň otvorených dverí v Arboréte Borová hora
 • 23.4.2010 Banská Bystrica – veľké plavenie dreva vo vodnom žľabe v Rakytovo
 • 24.4.2010 Zvolen – klubová výstava slovenských kopovov
 • 27.4.2010 Zvolen – exkurzia do lesa pre občanov organizovaných v slovensko zväze zdravotne postihnutých
 • 27.4.2010 Banská Bystrica – lesná pedagogika pre deti
 • 30.4.2010 Teplý vrch – stredisko environmentálnej výchovy Drieňok
 • 30.4.2010 Brezno – stavane mája na námestí v Brezne
 • 1.5.2010 Vydrovo- otvorenie sezóny lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline

Ako už, bolo spomenuté deťúrence sa mohli do sýtosti vyšantiť pri rôznych sprievodných programoch, ktoré boli pre ne pripravené na námestí SNP. Deti si mohli pod dozorom skúsiť pozbíjať vtáčie búdky, poprezerať, ako aj skúsiť rôzne aj netradičné lesné posedy v tvare pňa a veľa daľšieho.

Na záver dňa, síce s miernym meškaním, ale predsa, odspievala 6. skladieb Kristína (vlastným menom Kristína Peláková), ktorá ako bodku na konci nedočkavým fanúšikom odspievala aj momentálny hit Horehronie.

Pár fotografií z Lesníckeho dňa plus Kristína s kapelou