• Št. nov 30th, 2023
Zvolenský spevácky zbor. Foto: Ján Števonka.

Bodaj by Vás, Vy mládenci, čerti vzali. Bodaj by Vás, bodaj by Vás… tóny tancujú na perách. Bodaj by ste všetky tance odspievali… Bodaj by Vás bolo toľko, čo pesničiek v kapse ľudu.

Zvolen sa hrdí speváckymi hlasmi v najstaršom speváckom zbore na Slovensku. V roku 2012 sfúkne Zvolenský spevácky zbor 129 sviec. Zbor je  pokračovateľom  Robotníckeho  spevokolu  prvého  hudobno–speváckeho  spolku  vo Zvolene, ktorý vznikol ako súčasť Robotníckeho spolku pri bývalej továrni Union vo Zvolene v roku 1883. Za dlhé obdobie sa v ňom vystriedalo niekoľko dirigentov a asi stovka spevákov. V pondelok 23. apríla sa 12 elegantných pánov a 18 šarmantných dám predstavilo koncertnými melódiami v Evanjelickom kostole vo Zvolene.

Dva svety odokryli zvonce hlasité. Dona nobis pacem, Alleluja, Botňanskij, Mozart, Bruckner… Boh sa musel radovať. Čoskoro na to svetlý chrám zadunel Ľúbostnou z Gemera, Za horami, za dolami, Za naším huménkem. Trávnice Alexandra Moyzesa, či piesne od Moravy úchvatný súlad nôt, krížikov, znamienok maľoval ľudové obrazy Martina Benku v myšlienkach všetkých priaznivcov zborového spevu.

Evanjelický kostol sa stal miestom bakalárskeho umeleckého výkonu Martiny Šebovej, študentky odboru dirigovania zboru pod vedením Mgr. art. Pavla Procházku na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici. Prvé hudobné kroky spájajú mladú učiteľku hudobnej výchovy s Dobročou, odkiaľ pochádza.

Koncerty v chrámoch sú nádherným úkazom v mnohých krajinách sveta. Ľudia za hudbou prichádzajú do architektonicky dokonalých siení a tóny oživujú tradíciu zborového hlasu ako najčistejšieho hudobného nástroja. S potešením sa díva na to, že scénu zvukomaľby pozná aj Zvolen.

Video (viac videí bude v samostatnom článku)

Mary Lynn Lightfoot Dona nobis pacem

Fotografie

Článok: Monika Necpálová:  Foto a video: Ján Števonka.