• Št. jún 8th, 2023

Vo Zvolene spievali zbory. 1.časť.

ByIMG_1979

sep 25, 2012 , ,
zbor-zvolen
Zvolenský spevácky zbor. Foto: Ján Števonka.

Už v poradí štvrtý ročník speváckych zborov pod názvom Zvolenský festival speváckych zborov sa uskutočnil počas 3 festivalových dní od piatka 21. do nedele 23.9.2012.

Usporiadanie festivalu vzniklo z iniciatívy Zvolenského speváckeho zboru a koncerty sa konali v roku príprav na oslavy okrúhleho jubilea príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na územie veľkej Moravy. Nad festivalom prevzal záštitu primátor Zvolena Ing. Miroslav Kusein, ale nakoľko sa kvôli pracovnej zaneprázdnenosti nemohol osobne zúčastniť, tak otvorenie a úvodné slovo pripadlo víceprimátorke mesta Zvolen Mgr. Alžbete Staníkovej.

V úvode všetkých prítomných pozdravila a povedala, že niekto môže povedať, že štvrtý ročník je malé číslo. V živote človeka je to ozaj len akýsi začiatok, nejaký škôlkár, ale my sme radi, že takýchto aktivít sa ujal práve Zvolenský spevácky zbor, ktorý oslávi budúci rok prekrásne 130. výročie. My ako mesto a aj občania sme veľmi radi, že OZ takýmto spôsobom šíri kultúru nielen v meste Zvolen.

V tomto ročníku bolo zloženie jednotlivých zborov na vysokej úrovni, veď posúďte: ZSZ (Zvolenský spevácky zbor), PSVN (Pěvecké sdružení Vít. Novák) Znojmo, SZSU (Spevácky zbor slovenských učiteľov), Collegium Cantus BB, Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo Viruju –Telgárt, Mládežnícky SZ zo Sekiera, Zvolenský katolícky mládežnícky zbor.

Jednotlivé koncerty sa uskutočňovali na týchto miestach:

 • Piatok 21.9.2012: Zámocká kaplnka – ZSZ (Zvolenský spevácky zbor) a Mládežnícky SZ zo Sekiera
 • Sobota 22.9.2012: Katolícky kostol sv. Alžbety Zvolen – ZSZ (Zvolenský spevácky zbor), Collegium Cantus Banská Bystrica a Zvolenský katolícky mládežnícky zbor
 • Sobota 22.9.2012: DJGT Zvolen – PSVN (Pěvecké sdružení Vít. Novák) Znojmo, SZSU (Spevácky zbor slovenských učiteľov), Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo Viruju –Telgárt
 • Nedeľa 23.9.2012: Sliač – evanjelický kostol a.v. Koncert.

Z kapacitných možností tohto portálu Vám prinášame na videu a fotografiách informácie o štyroch zboroch a celkovo bude 5 videí v dvoch článkoch.

Prvý vystúpil Zvolenský spevácky zbor – je najstarším činným spevokolom na Slovensku. Bol založený v roku 1883 pri zvolenskej továrni na plech Union. Dnes je mestský zmiešaný spevácky zbor občianskym združením so sídlom vo Zvolene. Má 38 členov, predsedom je Ing. Milan Kulich a dirigentom Mgr. Martina Šebová. Zbor má vo svojom repertoári skladby slovenských aj zahraničných autorov, sakrálne aj barokové skladby. Spieva slovenské, české a moravské piesne v úprave pre spevácky zbor. Okrem vystúpení na slovenských pódiách zbor vystúpil aj na pôde parlamentu SR a v Prezidentskom paláci. Má za sebou početné vystúpenia v zahraničí: Českej republike, na Ukrajine, v Srbsku, Chorvátsku a v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu. Zbor získal renomé u odborníkov a aj u širokej diváckej verejnosti.

Program 

 • Audry Snyder – Ubi caritas (kl. sprievod Mgr. Martina Šebová)
 • Anton Cíger – Bone Deus
 • Božidar Vongrej – Jablone, jablone sólo Mgr. Dušan Klein
 • Giuseppe Verdi – Zbor židov
 • V. F. Bystrý – Trávička zelená
 • Mary L. Lightfood – Dona nobis pacem (kl. sprievod Mgr. Martina Šebová)
 • Eugen Suchoň – Keď sa Slovák
 • Eugen Suchoň – Bodaj by Vás

Audry Snyder – Ubi caritas (kl. sprievod Mgr. Martina Šebová)

V druhom článku si povieme o ostatných účinkujúcich zboroch a samozrejme budú videá a fotografie.

Článok, foto a video: Ján Števonka.