• Ne. sep 24th, 2023

Na prehliadke zborov sa blysol detský spevácky zbor 1. časť

Autor IMG_1979

apr 9, 2013 , , ,
zbor-hts-zvolen
Prekvapenie koncertu Detský spevácky zbor pri S ZUŠ Zvolen, o ktorom istotne budeme ešte neraz počuť. Foto: Ján Števonka.

Milovníci zborového spevu si dozaista prišli na svoje v sobotu 6.4.2013, kedy sa uskutočnil koncert v kostole sv. Alžbety, ktorý bol zároveň prehliadkou nesúťažných zborov nášho regiónu.

Odborným poslaním podujatia je vytvoriť priestor pre stretnutia speváckych zborov a vzájomnú konfrontáciu činností a usmerniť ich ďalší umelecký rast.

Organizátormi podujatia boli Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, mesto Zvolen a rímskokatolícky farsky úrad Zvolen.

Na tomto podujatí sa zúčastnili štyri zvolenské a jeden zbor z Očovej a to v tomto poradí: Detský spevácky zbor pri S ZUŠ Zvolen, Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho Zvolen, Zvolenský spevácky zbor, Ženský spevácky zbor z Očovej a na záver Spevácky zbor Dominicus Zvolen.

V rámci akcie hodnotili jednotlivé zbory odborníci  Mgr Erika Žigová a Mgr. Peter Bibza a v závere podujatia oznámia výsledky na odbornom seminári dirigentov.

Detský spevácky zbor pri S ZUŠ Zvolen

Vznikol v septembri v roku 2012 pri S ZUŠ (súkromnej základnej umeleckej škole) HTS ( hudobno – tanečného štúdia) vo Zvolene pod vedením Mgr. Martiny Šebovej. Zbor je čisto dievčenský a tvorí ho 18 členiek vo veku od 8 – 16 rokov. Zameriava sa na skladby rôznych štýlových období. Ako začínajúci zbor účinkoval na vianočných koncertoch mesta Zvolen a na polročnom koncerte S ZUŠ HTS Zvolen.

Korepetítori zboru sú Mgr. Pavol Kováč, Rastislav Kováč a diriguje Mgr. Martina Šebová

Detský spevácky zbor pri S ZUŠ Zvolen – Idú noty do roboty 

Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho Zvolen

Zbor vznikol v roku 1994 vo farnosti Zvolen Sekier. Účinkuje pri bohoslužbách cirkevných sviatkov a slávnostiach Božského srdca Ježišovho. Tomuto je aj prispôsobený repertoár. Spoluúčinkuje pri bohoslužbách a koncertuje v iných chrámoch nášho regiónu  Zúčastnil sa na rôznych festivaloch, za čo bol ocenený pamätnými listami. Medzi úspešné podujatia možno zaradiť účasť na krajskej prehliadke Chrámovej piesne v roku 2009 v Modrom kameni, kde zbor získal Bronzové pásmo.

Spevácky zbor diriguje Valéria Šepáková.

Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho Zvolen

Fotografie

V druhom článku si povieme o ostatných účinkujúcich zboroch a samozrejme budú videá a fotografie.

Článok, foto a video: Ján Števonka