• St. okt 4th, 2023
1-maj-kss-2013-zvolen-6
Foto: Ján Števonka.
  1. máj je na Slovensku označení ako Sviatok práce, a to znamená pre väčšinu pracujúcich a školopovinných deň voľna, bez pracovných a školských povinností.

Prečo vlastne vznikol a oslavuje sa?

1. máj ako Štátny sviatok sa oslavuje od roku 1890 a stal sa sviatkom pre všetkých pracujúcich ľudí na svete. Tento deň je pamätný na všeobecný štrajk a masové demonštrácie chicagských robotníkov, ktoré sa konali v roku 1886. Robotníci štrajkovali za skrátenie pracovného času z 12 na 8 hodín denne. Robotníci nemali nárok na deň voľna a pracovali sedem dní v týždni. V roku 1886 viac ako 25 tisíc robotníkov v Chicagu zastavilo prácu a vyšli do ulíc.

Ako to prebiehalo na Slovensku ?

Po roku 1948 sa 1. máje stali prehliadkou dosiahnutých úspechov výrazom solidarity s pracujúcimi celého sveta. Pracujúci sa zapojili do revolučného procesu pracovným heroizmom pri výstavbe nového moderného Slovenska. Socializmus preukázal života schopnosť, pozdvihol biednych a nemajetných ľudí a umožnil im dôstojný život.

Za socializmu v centre pozornosti bol človek jeho zdravie, vzdelanie, bývanie, rekreovanie a každý mal možnosť pracovať v tom odbore, ktorý sa vyučil. Ľudí netrápil strach zo sociálneho zabezpečenia rodiny. Neexistovali bedári ani bohatí. Občianska rovnosť sa nedeklarovala len zákonom, ale potvrdzovala sa aj fakticky.

KSS Zvolen

Ako každý tak aj tento rok sa uskutočnila 1.5.2012 na zvolenskom námestí SNP pri pamätníku Valaška tradičná prvomájová manifestácia, ktorá zorganizoval Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska.

Uplynulo 95 rokov od vtedy, keď zvolenskí proletári spolu s dedinskou chudobou prvýkrát verejne uskutočnili oslavy 1. mája, ako sviatku práce a solidarity pracujúcich. Tisícpäťsto zúčastnených prijalo rezolúciu proti vojne, za 8 hodinový pracovný čas a všeobecné volebné právo.

V úvode zaznela Slovenská hymna a Internacionála a následne potom prečítali svoj prejav RSDr. Juraj Bobor a RSDr. Viera Klimentová.

Prejav RSDr. Juraja Bobora

Na tejto akcii sa zúčastnili v hojnom počte hlavne občania dôchodkového veku a celkovo akcia prebehla v pokojnom duchu a je možno na počudovanie, že dozor nad akciou robilo niekoľko príslušníkov či už mestskej ako aj štátnej polície.

Smer – SD

Na rozbitom pódiu, ktoré nezvládlo nápor osláv titulu HKM Zvolen (úprimne povedané skrz zle a šlendriánsky odvedenú prácu na ňom) sa konala oslava 1. mája, ktorú zorganizoval zvolenská časť Smer – DS.

Zúčastnili sa na ňom špičky mesta Zvolen, od primátora mesta Ing. Miroslava Kuseina, Predsedu BBSK – Ing. Vladimíra Maňku, víceprimátora mesta Zvolen Mgr. Juraja Družbackého a veľa ďalších.

Na pódiu sa rozprávalo o úspechoch a dúfalo sa v to, že sa budeme mať lepšie. Kultúrny program vypĺňal DFS Zornička.

Fotografie – všetky fotografie v jednom spoločnom sete

Článok, foto a video: Ján Števonka

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri

Podobná téma