• Po. feb 6th, 2023

Štát chce zbúrať svoje domy, o ktorých prenájom je obrovský záujem

logo zdruzenia smm
Logo OZ Slatinka.

TS – Štát chce zbúrať svoje domy, o ktorých prenájom je obrovský záujem. Na výstavbu priehrady, pre ktorú ich pred rokmi vykúpil, nemá prostriedky.

Napriek tomu, že o výstavbe priehrady na rieke Slatina stále nie je rozhodnuté a ministerstvo priznáva, že štát nemá zdroje na jej prístavu ani výstavbu, investor priehrady pripravuje búranie štátnych domov v dedine Slatinka. Zámienkou je ich havarijná porucha. Združenie Slatinka upozorňuje na absurditu týchto plánov, keďže dopyt po využívaní domov prevyšuje ponuku, z prenájmu plynú štátu zisky a mnohí užívatelia sú ochotní sa o domy starať a investovať do ich zabezpečenia súkromné zdroje. Správca domov Vodohospodárska výstavba š. p. užívateľov kontaktoval iba s výzvou, aby sa z domov do dvoch týždňov vysťahovali, nechce, aby ich opravili. Posudky preukazujúce zlý stav domov im neposkytli.

Väčšina domov a pozemkov v dedine Slatinka bola v r. 1989 vykúpená a vyvlastnená štátom za veľmi nízke sumy. O desať rokov ľudí presťahovali do nájomných bytov a domov v blízkej Zvolenskej Slatine. V nehnuteľnostiach, ktoré štát previedol na Obec Zvolenská Slatina za korunu, dnes platia nemalé nájomné. Niektorí z nich alebo ich potomkovia si prenajali v Slatinke aj svoje starorodičovské domy za sumy, ktoré sa odvíjali od nízkych výkupných cien nehnuteľností. Za roky nájmu ľudia zaplatili štátu viac, ako v r. 1989 dostali, domy ale zostávajú vo vlastníctve štátu. Časť domov je prenajatá ľuďom, ktorí sa v Slatinke nenarodili, a dochádzajú tu na víkendy alebo na leto. Tak štátne domy prinášajú správcovi zisk, aj keď malý. Záujem o prenájom domov je obrovský, prevyšuje ponúkaný počet domov.

„Za celé roky správca nehnuteľností neoslovil jediného užívateľa s upozornením, že sa stará o nehnuteľnosť nedostatočne. Ani teraz nekontaktoval jediného užívateľa s otázkou, či je schopný a ochotný urobiť na dome stavebné úpravy na zlepšenie jeho stavu. Rovno poslal výzvy, aby sa ľudia zbalili a zmizli z dediny. Investor si myslí, že opustenú Slatinku bude pre nich jednoduchšie zlikvidovať a tým zničia symbol statočného odporu obyčajných dedinských ľudí voči štátnej mašinérii“, hovorí dobrovoľníčka Združenia Slatinka Ing. Martina Paulíková.

Výzvu na vypratanie nehnuteľnosti dostalo aj Združenie Slatinka. To má v dedine prenajatú bývalú školu. Do jej opravy investovalo nemalé finančné prostriedky a prácu mnohých dobrovoľníkov zo Slovenska a zahraničia.

„Správcom domov v Slatinke je investor priehrady, ktorá ju má zatopiť. Logicky teda nemá záujem na tom, aby dedina žila a prosperovala. Aby si naklonili verejnú mienku, najskôr ľudí zo Slatinky zosmiešňovali tým, že ich označujú za nenažraných chatárov, ktorým sa zapáčili za nízke nájomné si užívať v ich domoch. Potom sa snažili vyvolať u občanov Slovenska závisť, naznačovaním čo všetko už ľudia zo Slatinky dostali. Teraz chcú ľudí dostať z domov. Nasledovať budú súdne žaloby alebo rovno policajné odvedenie tých, čo sa stále pýtajú, aký problém má plánovaná priehrada riešiť?“ hovorí Martina Paulíková.

Združenie nespochybňuje fakt, že štát, ako vlastník nehnuteľností s nimi môže nakladať podľa svojho rozhodnutia. Správca nehnuteľností (investor priehrady, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava) však zverený majetok nesmie len tak zlikvidovať, najmä ak prináša zisk z nájmu, existujú záujemcovia o jeho využívanie a sú dokonca ochotní investovať bez nárokov na preplatenie svoje vlastné súkromné zdroje.  Užívatelia nehnuteľnosti podniknú príslušné právne kroky, kontaktovať budú aj riaditeľa Vodohospodárskej výstavby š.p. a ministra životného prostredia.

Kontaktná osoba: Martina Paulíková, 0915 811 195

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri

Podobná téma

 


[1] Odpoveď na žiadosť o informácie z Ministerstva životného prostredia SR k financovaniu VD Slatinka z 17. 1. 2013 – v prílohe