• Po. okt 2nd, 2023

Dobrovoľníci dostali ocenenie za dobrovoľnícku činnosť

Autor IMG_1979

dec 12, 2014
srdce-na-dlani-2014
Srdce na dlani 2014. Foto. ZV-podujatia

Ich motivácie sú rôzne. Pomôcť ľuďom, prírode, snaha odovzdať svoje skúsenosti, niečo nové sa naučiť, byť vzorom pre iných, zmysluplne tráviť voľný čas alebo dokázať, že svet okolo nás môžeme zmeniť k lepšiemu.

Centrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a uznanie občanom, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov pokračuje v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Univerzitou Mateja Bela, regionálnym Európskym informačným centrom a komunitnou nadáciou Zdravé mesto.  Aj v tomto roku 2014 pokračovalo centrum v tradícii oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani a to už po ôsmykrát.

Záštitu nad podujatím prijal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Na slávnostnom udeľovaní ocenení, ktoré sa konalo v Cikkerovej sále sa zúčastnilo hneď niekoľko vzácnych hostí ako Peter Gogola, Alexandra Bitušíková, Beata Hirt, ktorí aj odovzdávali ocenenia dobrovoľníkom.

Celkovo bolo prijatých 30 návrhov,  čo bolo v podstate najviac za posledné roky a na ocenenie bolo navrhnutých 21 jednotlivcov a 3 dobrovoľnícke skupiny. Návrhy boli rozčlenené do kategórií podľa štatútu. O udelení ocenenia Srdce na dlani rozhodla komisia, tvorená zo zástupcov partnerov oceňovania.

V tomto roku bola však aj jedna špeciálna kategória a to Projekt týždňa dobrovoľníctva 2014,  za ktorý mohli ľudia hlasovať za pomoci internetu.

O hudobnú produkciu sa postarala v úvode ako aj medzi jednotlivými časťami skupina Matiné.

O projekte

Projekt ocenenia dobrovoľníckej práce je realizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý sa oslavuje 5.12.2014.  V  tento deň sa vo všetkých krajinách Európskej únie a v ostatných častiach sveta realizujú rôzne aktivity, ktoré smerujú k oceneniu dobrovoľníckej práce zviditeľnením dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako aj ich pomoci v prospech iných a v prospech komunít.

Kto dostal ocenenia? – Udelených bolo dvanásť ocenení Srdce na dlani 2014

 • Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách – Roman Vrábeľ, Hedviga Antalová, Ľudmila Kulhányová
 • Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia- Zora Myslivcová
 • Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou ocenenie získal – Tomáš Štrba
 • Dobrovoľníctvo v kultúre a umení – Božena Tisoňová
 • Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní – Ján Fiala
 • Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity – Stanka Miková
 • Dobrovoľníckym projektom roka – Univerzitnej noci literatúry
 • Mladí dobrovoľníci do 30 rokov získali – Michaela Urbanová a Ivan Siláči
 • Dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica za rok 2014 – Barbora Sujová

Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

 • Lenka Rovňanová, Diana Vigašová, Andrea Štulrajterová, Sanja Nikolov, Alena Kálusová, Júlia Zsírosová, Ondrej Mihaľko, Peter Nemsila Janka Šolcová, Karin Rusnáková, Timea Rusnáková, Abia Murínová, Anna Pasterčáková, Študenti SoŠ Krupina: Matej Reisinger a Oliver Greško, Šartlota Winterová, Ivana Sikulová, Dáša Schwarzbacherová, Ján Hudec, Janka Vigašová, Gabriela Koklesová a klienti resocializačného zariadenia Návrat

Projekt – Týždňa dobrovoľníctva 2014 

 • Natri svoju lavičku

Príhovory 

Beata Hirt – Komunitná organizácia Zdravé mesto

Peter Gogola – Primátor mesta Banská Bystrica

Alexandra Bitušíková

Matiné

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri