• Št. nov 30th, 2023

O severnom obchvate interpeloval poslanec MsZ Peter Košík

Autor IMG_1979

apr 14, 2015 , ,
peter-kosik-2015
Peter Košík. Foto: ZV-podujatia

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v pondelok 30.3.2015 v záverečnej časti – Interpelácie a diskusia, sa na margo svojich pocitov vyjadril poslanec Peter Košík k severnému obchvatu.

Nech sa páči celé znenie interpelácie Petra Košíka a v závere článku je dostupné aj video na pozretie.

Vážená pani primátorka, kolegyne, kolegovia, ctení Zvolenčania, (všetky fakty budú odprezentované na základe záverečných správ a technických podkladov).

Za posledné mesiace sme boli svedkami dynamických zmien plánovanej výstavby severného obchvatu mesta Zvolen. Zvolenčania v napätí očakávali, kedy bude spustený proces jeho výstavby. Zo západu existujúca a z východu stavajúca sa rýchlostná cesta tomu nasvedčovali. Alarmujúcu dopravnú preťaženosť Lučeneckej cesty netreba zvlášť predstavovať, najmä po neslávnom spustení testovacej prevádzky semafórov na križovatke s Mládežníckou ulicou.

K pozastaveniu výstavby severného obchvatu prispela petícia obyvateľov Sliača a vyjadrenie štátnej Kúpeľnej komisieMinisterstva zdravotníctva. Pozastavenie severného obchvatu podsúva okrem iných variant R2 aj po Lučeneckej ceste. Kúpeľná komisia nesúhlasí s ďalším pokračovaním na príprave stavby R2 severný obchvat, z dôvodu výskytu minerálnych vôd v navrhovanej trase s rovnakým identickým izotopným záznamom ako majú minerálne a termálne vody v žriedelnej štruktúre v Sliači – prameň Lenkey, v Kováčovej a Borovej hore. Zásahy v ochrannom pásme 2.stupňa predstavujú riziko ohrozenia kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností týchto minerálnych vôd. Minerálny prameň vzniká z vody v podobe dažďa či roztopeného snehu, ktorá presakuje do zemskej kôry, niekedy aj do hĺbky 30 kilometrov. Voda tak preteká vrstvami kôry a vytvorí sa nádrž podzemnej vody. Toľko k úvodu.

Ja by som sa čudoval, keby výskyt minerálnych vôd vo vrtoch medzi Zvolenom a Sliačom nenašli, pretože len vo Zvolenskom okrese sa nachádza 47 evidovaných minerálnych prameňov, ďalších 40 je v okrese Detva. Pôvodne navrhovaný severný obchvat by mal prechádzať cez 2. ochranné pásmo, rovnako ako úsek už existujúcej R1 od Kováčovej ku Sielnici, kde sú dve mimoúrovňové križovatky s niekoľkými piliermi osadenými do hĺbky 10 až 12 metrov. Vzdialenosť uvedených pilierov je iba 1 km vzdušnou čiarou od kúpeľov v Kováčovej, takmer v rovnakej nadmorskej výške, alebo s minimálnymi výškovými rozdielmi. Pri vrtoch týchto pilierov sa asi záhadne neobjavili minerálne vody, alebo si to nikto v tom čase nevšímal. Tak či tak kúpele Kováčová aj R1 sú už roky v plnej prevádzke. Severný obchvat Zvolena variant C3 je plánovaný rovnako cez ochranné pásmo 2. stupňa vo vzdialenosti približne 700 metrov od Sliačskeho prameňa Lenkey, čerpajúceho vodu z vŕtanej studne z hĺbky 41 metrov. Treba ešte spomenúť železnicu prechádzajúcu Sliačom, vzdialenú 800 metrov od prameňa Lenkey, z ktorej asi nehrozí väčšie riziko ohrozenia minerálnych vôd ako z plánovanej C3, keď po nej premávajú vlakové súpravy vážiace stovky ton a prevážajúce tisícky hektolitrov rôznych chemikálií a  kvapalín nebezpečných pre životné prostredie. Vzdialenosť železnice a plánovanej C3 je od pásma 1. stupňa ochrany približne rovnaká.

Záverečná správa hydrogeologického prieskumu nepreukázala ovplyvnenie minerálnych a termálnych vôd v Sliači, realizovanými technickými prácami, boli definované iba možné riziká pre tento úsek.

V texte znaleckého posudku č. 1/2014 z 23.11.2014 RNDr. Drahoša je uvedené, že úsek variantu C3 predstavuje malé riziko pre prírodné liečivé zdroje v Sliači, pretože rýchlostná cesta je vedená po povrchu terénu. V závere posudku sa hovorí iba o preukázateľnej možnosti negatívnych vplyvov.

Správa EIA odporučuje variant C3 s vykonaním podrobného hydrogeologického prieskumu, no so súhlasom Ministerstva zdravotníctva a na tomto základe budú navrhnuté technické a technologické opatrenia na zmiernenie alebo elimináciu negatívnych vplyvov na liečivé zdroje. Správa EIA uvádza: ak sa preukáže, že variant C je environmentálne, ekonomicky alebo spoločensky nepriechodný, pre zamedzenie „patovej“ situácie sa odporúča hľadať ďalšie reálne varianty. O variante Lučeneckej cesty vo svojej správe ani neuvažuje. Finančne je variant C3 najekonomickejší! Z 23 zúčastnených subjektov celého konania je 11 za severný obchvat, 6 bez preferovaného variantu, 4 sa odvolávajú na ďalšie pripomienky a posudky, 1 subjekt je za variant D a iba 1 – mesto Sliač nesúhlasí so severným obchvatom. Z toho vyplýva aj spoločenská priechodnosť. Pripadá mi to ako keď chce chvost vrtieť psom. Je logické že by mestu Sliač absolútne nevadilo, keby sa obchvat spravil po Lučeneckej ceste, izolujúc takmer 12 000 obyvateľov Skiera-Môťovej od mesta. Hlavne, že to pôjde mimo nich. Variant Lučenecká je absolútne vylúčený aj pre obyvateľov sídliska Zvolen-Západ. Už v súčasnej dobe denný prejazd 15 000 áut popri Západe zhoršuje kvalitu bývania jeho obyvateľov a znepríjemňuje im život. Vedeli by o tom hovoriť aj niektorí kolegovia-poslanci z vlastnej skúsenosti a ich o ich kvalite bývania. Výstavbou obchvatu Lučenecká, by sa totiž vytvoril hlavný ťah Detva-B.Bystrica popod Pustý hrad a popri sídlisku Západ bude pokračovať na B.Bystricu. Počet automobilov to určite nezníži, ba práve naopak, vznikne stav na desiatky rokov do nudúcnosti otravujúci život obyvateľom Západu a Sekiera-Môťovej. To hovorím o 22 000 obyvateľoch Zvolena – teda o polovici. Sekier – Môťová potom kľudne môže vzniknúť ako samostatne fungujúca mestská časť.

NDS vo svojej správe z 21.10.2013 uvádza, že: Umiestnenie rýchlostnej cesty, t.j. cesty s obmedzeným prístupom v danom exponovanom prieťahu mesta, z hľadiska priestorového neumožňuje vedenie súbežnej cesty I/50 a komunikácií nevyhnutných na prepojenie prevádzok priemyselného areálu, rekreačného a športového areálu Neresnica a obytných častí daného územia na komunikačný systém mesta. Ďalej správa uvádza že NDS-ti bola uložená podmienka od EIA, vykonať v trase odporúčaného variantu podrobný hydrogeologický prieskum, na základe ktorého sa navrhnú technické a technologické opatrenia tak ako som to citoval zo správy EIA. Táto vzniknutá patová situácia zapríčiňuje občanom problémy s nehnuteľnosťami v okolí Lučeneckej cesty – predaj/kúpa nehnuteľností/pozemkov, prístavby – príjazdové cesty. Na občanov a podnikateľov asi nikto neberie ohľad. Ocitli sa tak v časovej pasci bez optimistických výhliadok do budúcnosti. Hlavná vec že z každej strany počúvame ako treba podporovať živnostníkov v stavebnom priemysle.

Zaujímavou časovou paralelou je spustenie petície Sliačanov, vyjadrenie Štátnej kúpeľnej komisie a medializovanom oznámení Ministerstva dopravy o výstavbe obchvatu pri Bratislave. Je verejne známe, že sa začína boj o eurofondy, ktoré bude možné čerpať iba do roku 2020. Po tomto dátume sa už ťažko postaví stavba v hodnote stoviek miliónov EUR. Proste kto chce psa biť – palicu si nájde.

Neviem za koho nás Zvolenčanov považujú, alebo si myslia že nevieme ani do 5 narátať? Alebo že sa nevieme legitímne brániť takejto nespravodlivosti?

V nedávnej minulosti sa v našom kraji zrodilo veľké volebné prekvapenie, do parlamentných volieb zostáva už iba 11 mesiacov. Za takéto ignorantské správanie sa štátu k obyvateľom nášho regiónu, keď niekto iba využil naivitu Sliačanov v petícii, sa možno dočkáme aj ďalších prekvapení. &celé mi to pripadá, že vo výstavbe severného obchvatu jednoducho nebola politická vôľa a teda niet ani cesty.

K záveru :

Ak už ministerstvu zdravotníctva tak veľmi záleží na liečivých prameňoch, patrilo by sa mu venovať viac pozornosti aj zdraviu ľudí žijúcich vo Zvolene! Najmä keď obyvatelia Sekiera musia dýchať štipľavý, zapáchajúci a zdraviu škodlivý vzduch unikajúci z priľahlých drevo-spracujúcich prevádzok. Alebo môže ministerstvo zdravotníctva dôsledne prehodnotiť účinky na zdravie človeka, spôsobujúce dve prevádzky zberných surovín v obytných zónach Zvolena, prvá je na ulici Hať Podharajch a druhá v Môťovej na Pribinovej ulici. V neposlednom rade odporučujem Ministerstvu zdravotníctva ale aj Ministerstvu životného prostredia vážne prehodnotiť plánované spustenie prevádzky na spracovanie pneumatík a plastov na Lieskovskej ceste, paradoxne vzdialenej vzdušnou čiarou iba 3 km od kúpeľov Sliač. Proti tejto prevádzke bola obyvateľmi Zvolena a Lieskovca spísaná petícia, ktorú asi zase nikto na ministerstve životného prostredia nerešpektoval, ako to už obyčajne na Slovensku chodí. Položme si otázku : Koľko času musí ešte ubehnúť aby si všetci volení zástupcovia na Slovensku uvedomili, že k vydávaniu rozhodnutí sa musí pristupovať objektívne a nezavádzať občanov? A aby si uvedomili, že štát v prvom rade tvoria jeho občania – voliči, ktorí majú právo žiť v zdravom prostredí a dýchať čistý vzduch.

Ďakujem.

Video

Článok: Peter Košík. Foto a video: Ján Števnka