Nielen o dotáciách, ale aj o projekte Bariny sa bude debatovať na zasadnutí MsZ

Mestský úrad Zvolen

V pondelok 25.2.2019 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2019 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.15
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 5. Dotácie na rok 2019 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 6. Informácia: a) Poverenie zástupcu primátorky mesta, b) Určenie rozsahu výkonu funkcie zástupcu primátorky, c) Ustanovenie okruhu úloh a činností zástupcu primátorky, d) Určenie platu zástupcu primátorky – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta
 7. Odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv škôl a školských zariadení – Predkladá: Mgr. Strapková, pover. vedením odboru školstva MsÚ
 8. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen za rok 2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 9. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 25.2.2019 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 10. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení voľby prezidenta SR na území mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 11. Návrh na zvolenie členov VMČ č.1 a VMČ č.2 – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 12. Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov Mesta orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Zvolen a do právnickej osoby, ktorej je Mesto Zvolen členom – Predkladá: Ing. Košík, PhD., poslanec MsZ Ing. Barna, PhD., poslanec MsZ
 13. Projekt Bariny – zmena uznesení MsZ – Predkladá: Ing. Mgr. Richtárech, MHA, predseda Komisie FMaP
 14. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Niščáková, predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu
 15. Rôzne, a/Rámcový plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na rok 2019 – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ a po b/ Úprava plánu rekonštrukcie vonkajších športových areálov v ZŠ – Predkladá: PhDr. Mgr. Sližik, PhD., poslanec MsZ
 16. Interpelácie a diskusia 16.20-16.30
 17. Z á v e r

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: