• Po. feb 6th, 2023

V parku Štefana Višňovského sa konalo spomienkové stretnutie 89. výročia Zvolenského manifestu

V samotnom úvode a na záver zaspievali piesne členovia speváckeho zboru Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice pod vedením Petra Bibzu. Foto: IMG_1979

V sobotu 16.10.2021 sa v Parku Štefana Višňovského pri pamätníku Zvolenského manifestu konalo veľké významné spomienkové stretnutie.

Predstavitelia SNS, Matice Slovenskej, mesta Zvolen a ďalší si v tento deň spoločne uctili 89. výročie Zvolenského manifestu.

Po odspievaní slovenskej hymny a hymnickej piesne Aká si mi krásna v podaní členov zboru Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice pod vedením Petra Bibzu boli predstavení vzácni hostia.

Túto významnú historickú udalosť Zvolena prišla podporiť za mesto Zvolen primátorka mesta Lenka Balkovičová, predseda SNS Andrej Danko s vedením strany a 1. podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska. Samozrejme, nechýbal tu ani otec tejto myšlienky Igor Šufliarsky.

Úvodné slovo patrilo Marcelovi Pecníkovi a následne sa pri mikrofóne vystriedala trojica rečníkov, spomenutá v predchádzajúcom texte.

Na samotný záver položili prítomní kytice kvetov k pamätníku a po záverečnej skladbe všetci vystúpili na pódium pamätníka, kde sa spravila spoločná fotografia tohto dnešného stretnutia.

O Zvolenskom manifeste

Zhromaždenie vo Zvolene v r. 1932 a na ňom prijatý manifest oznámili svetu doma i v cudzine, že pod Tatrami žije národ, ktorému sa upiera právo vysloviť pravdu o ňom samom, pravdu o tom, že je národom svojbytným a samostatným, že tvorí národnú osobitosť, a že má podľa prirodzeného práva nárok na vlastný štát. Našou povinnosťou nie je iba “pripomenúť si a uctievať“, ale najmä pokračovať vo veľkých činoch našich predchodcov – našich predkov.

O pamätníku

Slovenská Národná Strana 12 rokov bojovala, kým sa presadilo vybudovanie tohto diela. Nakoniec to však v roku 2008 17 poslancov mesta schválilo a vďaka mestu Zvolen ako investora sa vybudoval pamätník s tým, že peniaze naň zabezpečila SNS v plnej výške. Zvolenčania získali nielen pamätník, ale aj skrášlenie parku a okolia.

Fotogaléria: Zvolenský manifest 2021

Článok, foto a video: IMG_1979