• St. dec 6th, 2023

Zvolenská nemocnica v roku 2022 ošetrila stotisíc pacientov

Autor IMG_1979

jan 17, 2023 ,

Riaditeľka Ľudmila Veselá: ,,Vo vypätých a krízových situáciách sa vždy ukáže, s kým máme do činenia.“

Ing. Ľudmila Veselá, MBA. Foto: zdroj TS

TS: Zvolenská nemocnica sa vydala neľahkou cestou rozsiahlych investícií, rekonštrukcií a modernizácií s cieľom byť prvou voľbou pre pacienta v regióne, kde je na výber viac zdravotníckych zariadení. Už niekoľko rokov na jej čele stojí žena, ktorá sa nevzdala ani v čase, keď nebolo kvôli covidu takmer s kým pracovať, ani v čase, keď pacienti s obyčajnou nádchou vyťažovali lekárov na urgente, alebo keď im doslova padala stará kotolňa na hlavu. Rok 2022 však hodnotí ako úspešný, bohatý na zmeny, novinky a nové projekty. A ambiciózne sú aj ciele nemocnice pre rok 2023. Aké sú, nám prezradila riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá, MBA.

Aký bol pre Nemocnicu AGEL Zvolen rok 2023?

Pre nemocnicu bol rok 2022 ťažký, bohatý na zmeny, novinky, nové projekty. Zároveň ho považujem za úspešný. Podarilo sa nám otvoriť niekoľko nových pracovísk, rozšíriť ústavnú lekáreň o nové činnosti, zahájiť niekoľko nových projektov súvisiacich s rozšírením a skvalitnením zdravotnej starostlivosti. Nič z toho by nebolo možné bez obetavosti, lojality a profesionality všetkých zamestnancov a silnej podpory skupiny AGEL. Vlani sme v nemocnici ošetrili približne sto tisíc pacientov, hospitalizovaných bolo 12 000, zrealizovali sme 3 000 operačných zákrokov a mali sme 1121 pôrodov.

Tento rok by sme veľmi radi viedli v duchu rozvoja a kvality. Intenzívne pracujeme na akreditácii Slovenskej akreditačnej komisie, meníme procesy smerom k bezpečnosti pacienta a personálu. Máme v pláne vybudovať novú pôrodnicu a verím, že sa pustíme aj do príprav na stavbu nového pavilónu a operačných sál. Tieto zmeny nás môžu urobiť aj atraktívnejšími pri nových akvizíciách zdravotníkov.

Rok 2022 priniesol veľmi veľa situácií, dobré aj tie menej dobré dojmy či emócie. Ktoré vo vás zarezonovali najviac?

Rok 2022 bol bohatý na veľmi silné a hutné témy, ktoré nezasiahli iba nemocnicu, ale celé Slovensko a celý svet: stále trvajúca pandémia COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine, energetická kríza a s tým súvisiace problémy s obstarávaním tovarov a služieb, aktivovanie Plánu obnovy a odolnosti SR, prebiehajúca optimalizácia siete nemocníc, výpovede lekárov. Emócie súvisiace s týmito udalosťami boli rôzne: obavy, neistota, ale aj radosť a uspokojenie, keď sme sa s nimi na svojej úrovni vysporiadali. Celým rokom sa ale niesla dôvera v schopnosti, pochopenie a pracovitosť našich zamestnancov a v takej atmosfére sa rozhodnutia robia vždy ľahšie.

Čo považujete vy osobne za najväčší úspech uplynulého roku?

Nepochybne dokončenie a sprevádzkovanie onkologického pracoviska a pracoviska na riedenie cytostatickej liečby. Bol to finančne, časovo, ale aj byrokraticky náročný projekt a teší ma, že ho naši pacienti môžu plne využívať.

Teší ma aj uvedenie do prevádzky Domu ošetrovateľskej starostlivosti. Tento sme mali pripravený už na jeseň 2020, ale pandémia si vyžiadala priestory na liečbu covidových pacientov. Teraz sme ho znovu uviedli do hygienicky vyhovujúceho stavu a v novembri privítali prvých klientov. V závere roka sme dokončili a odoslali na posúdenie ministerstvu zdravotníctva rozvojový plán nemocnice a tým plán výstavby nového pavilónu, ktorému sa intenzívne venujeme viac ako dva roky. Teraz nadobudol opäť konkrétnejšie a reálnejšie kontúry. Veľmi pozitívnym momentom pre mňa bolo aj spustenie činnosti lôžkovej ortopédie a úrazovej chirurgie. V tejto téme nás čaká ešte veľa práce a ja verím, že budeme úspešní.

Ktoré ambície či plány sa, naopak, nepodarilo celkom zrealizovať?

Bohužiaľ, nepodarilo sa nám saturovať personálom ošetrovateľský úsek tak, ako potrebujeme. V uplynulých dvoch rokoch sme otvorili rad nových pracovísk a na ich chod sme využili existujúce personálne kapacity, ktoré sa nám vďaka všeobecne zlej situácii na trhu práce nedarí dostatočne nahradiť. Využili sme rôzne možnosti náboru a ozaj zaujímavých ponúk, ktoré však situáciu zlepšili iba čiastočne.

Vďaka nedostatku personálu sme boli nútení zredukovať interné oddelenie o jednu ošetrovaciu jednotku, čo existujúcemu personálu prinieslo ešte viac nepohody a stresu, keďže oddelenie prijíma viac ako 90% akútnych pacientov a musí tak zápasiť s nedostatkom lôžok.

Spomínate si na najsilnejší okamih roku 2022?

Vo vypätých, hraničných a krízových situáciách sa vždy ukáže, s kým máme do činenia. O koho sa vieme oprieť, na koho sa spoľahnúť a s kým v budúcnosti radšej nepočítať. V tomto ohľade som zažila pozitívne ale aj negatívne silné okamihy. Príchod prvých utečencov z Ukrajiny do Zvolena, ktorí mali väzbu na nemocnicu, v extrémne krátkom čase zmobilizoval pre mňa prekvapivo veľkú sieť ľudí, ktorí vo voľnom čase a z vlastných prostriedkov zorganizovali prvú materiálnu pomoc a po nej aj trvalé bývanie a zamestnanie. Vtedy som si povedala, že to s nami ešte nie je také zlé.

Na opačnej strane spektra silných okamihov bola skúsenosť s výpoveďami. Od začiatku som sa k situácii stavala pragmaticky a s pochopením a komunikovala som to smerom do interného prostredia. Veľmi ma preto zamrzelo, ak sme s malou hŕstkou zamestnancov dospeli k situácii, v ktorej sa médiami šírili nepravdivé informácie o neochote dohodnúť sa a technické problémy, s ktorými sme bojovali do neskorých večerných hodín, boli vnímané ako obštrukcia. Boli to však hodiny vypätých emócií, preto situáciu neberiem osobne. Aj takéto okamihy patria k práci manažéra a je pre všetkých dobré, že sa situácia stabilizovala.

Priniesol rok 2022 situáciu, ktorá vás po rokoch praxe prekvapila?

Každý deň prináša menšie či väčšie prekvapenia. Bolo pre mňa príjemným prekvapením, že naše COVID oddelenie získalo ocenenie Zlatý Aeskulap za rok 2021 a že dvaja naši zamestnanci získali cenu primátorky mesta Zvolen. Vzhľadom na to, že sme počtom pacientov s ochorením COVID boli počas dvoch rokov zasiahnutí naozaj výrazne, keďže sme odliečili viac ako 1300 chorých, bolo veľmi príjemné vnímať, že to naše okolie vidí a úprimne to oceňuje.

Čo vám urobilo najväčšiu radosť?

Veľmi sa teším z canisterapie, ktorú sme po lete začali ponúkať pacientom interného oddelenia, ODCH a Domu ošetrovateľskej starostlivosti. Reakcie pacientov sú pozitívne a emotívne a psíci sú nádherní a empatickí.

Zmenili by ste na uplynulom roku niečo, ak by ste mali takú možnosť?

Nie som zvyknutá premýšľať týmto spôsobom. Každé rozhodnutie vzniká v konkrétnej situácii s konkrétnymi dostupnými možnosťami a informáciami. Niektoré s odstupom času vnímam ako dobré, niektoré tak 50/50 a niektoré ako nesprávne. Vtedy si poviem: toto bolo zlé rozhodnutie. Je však zbytočné ho ľutovať. Každá skúsenosť je dobrá – aj v prípade, ak mi iba ukáže, ako to nabudúce nemá byť.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa AGEL SK. Foto: zdroj TS