• Št. nov 30th, 2023

Budú musieť poslanci BBSK prehlasovať Kotlebu?

sufliarsky-kusein-botka-vazan
Zľava do prava: Ing. Ján Šufliarsky, Ing. Miroslav Kusein, MUDr. Jozef Botka a Ing. Radoslav Vazan. Foto: ZV-podujatia.

V stredu 6.8.2014 sa v zasadačke Mestského úradu konala tlačová konferencia primátorov miest Zvolen, Krupina, Detva a zástupcov nemocnice Zvolen k problematike nemocnice vo Zvolene – zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre široké okolie.

Nemocnicu vo Zvolene, ktorá je majetkom BBSK má podľa platnej nájomnej zmluvy o prenájme spoločnosť AGEL. Od roku 2010 platí spoločnosti AGEL BBSK ročný nájom vo výške 500 tisíc eur.  Ročný nájom je desaťnásobne vyšší  (520 1000 eur) oproti nemocnici v Žiari nad Hronom (50 100 eur) Rimavskej sobote (50 100 eur) alebo Lučencu (70 tisíc eur ). Nájom zahŕňa aj majetok, ktorý bol spoločnosti AGEL odovzdaný v nepoužiteľnom stave.

Na tlačovej besede sa zúčastnili MUDr. Jozef Botka, (predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ nemocnice Zvolen), Ing. Miroslav Kusein (primátor mesta Zvolen), Ing. Radoslav Vazan (primátor mesta Krupina) a Ing. Ján Šufliarsky (primátor mesta Detva).

Úvodného slova sa ujal MUDr. Jozef Botka , predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ nemocnice vo Zvolene, ktorý v úvode ozrejmil momentálnu situáciu.

Ako fungujú nemocnice na Slovensku:

Nemocnice sú v princípe vo vlastníctve štátu stále, buď sú to fakultné nemocnice v zriaďovaní Ministerstva zdravotníctva alebo sú to nemocnice, ktoré sú v pôsobností miest, ktoré ich aj vlastnia alebo v pôsobností Vyšších územných celkov. Iný spôsob  prakticky neexistuje, iba ak na malé výnimky. Fakultné nemocnice prevádzkuje, zriaďuje aj dosadzuje Ministerstvo zdravotníctva, čiže sú štátne a všetky tie ostatné buď prevádzkujú Vyššie územné celky, že si zriadia na to nejakú eseročku alebo ich prenajímajú na základe výberových konaní.

Aký je stav

V Nitrianskom kraji nemocnica Komárno je už v tejto chvíli v nájme tiež spoločnosti AGEL, keď sme ju pred štyrmi rokmi preberali mala 4 500000 € dlh. Nemocnicu Levice a Topoľčany prevádzkuje Vyšší územný celok a zriadili si tam vlastnú eseročku a robia to veľmi dobre, majú tam schopnú riaditeľku. Nájom tam majú 0 a dokonca sa pohybujú v plusových číslach a ťahajú obrovské dlhy z minulosti. Trnavský samosprávny kraj, nemocnica Dunajská streda a Galanta je v obrovských problémoch a samosprávny kraj ich musí dotovať a nepýta od nich nájom, ba naopak, musí ich financovať a hľadá im prevádzkovateľa, ktorý to vie robiť. Dobrým príkladom je Trenčiansky samosprávny kraj. V Považskej Bystrici  je kumulatívny dlh 8 500 000 € a táto nemocnica je v samospráve Trnavského samosprávneho kraja, ktorý ju aj spravuje a nevie si s ňou rady, nevyberá nájom. Nemocnica v Ilave, ktorej som bol v dozornej rade mala obrovské problémy a napokon museli rušiť niektoré oddelenia a tak sa ju snažia zachrániť. Žilinský kraj má v pôsobností tiež asi 4 nemocnice, tiež ich prevádzkuje sám a v tejto chvíli má ambíciu ich prevádzkovať naďalej, musí ich dotovať aj napriek tomu, že niektoré nemocnice idú v pluse a niektoré v mínuse.

Hovorím to preto, lebo za 15 rokov, čo toto robím som robil audit vo vyše dvadsiatich nemocniciach, či už sa jednalo o nemocnice AGEL alebo  tie ostatné a viem veľmi dobre,  ako fungujú.

BBSK má štyri nemocnice, Žiar nad Hronom, Rimavská sobota, Lučenec, Zvolen, to sú štyri nemocnice vo vlastníctve a všetky prenajíma. Musím povedať, že tie nemocnice a BBSK to má za posledné roky veľmi dobre zmenežované, nemusí financovať ani jednu jedinú nemocnicu, žiadna z tých nemocníc nie je vo finančných problémoch.

Nemocnice Žiar nad Hronom, Rimavská sobota a Lučenec, všade sa pohybujú nájmy rádovo 50 000 eur, to je viac menej na Slovensku rarita, lebo aj táto čiastka nie je pravidlo, nemusí ich nikto dotovať, občas sa nájde nejaká dotácia pre nemocnicu.

Nemocnicu prevádzkuje už 4 roky spoločnosť AGEL, každoročne platí BBSK 500 000 eur ročne, čo predstavuje za 4 roky 2 000 000 eur, za prvé 3 roky nám 30% z tej sumy, čo robí 450 000 euro BBSK spätne poukázal na investície a z toho sa modernizovala nemocnica.

Za 4 roky sa však zmenili 2 základné veci a to v prípade zvolenskej nemocnice mesačne o 60 000 eur.

O Zvolenskej Nemocnici

Nemocnica vo Zvolene poskytuje lôžkovú starostlivosť pre viac ako 100 tisíc obyvateľov z okresov Zvolen, Krupina, Detva. Nemocnica vo Zvolene ročne ošetrí takmer 17 tisíc lôžkových pacientov, ambulantne ošetrí viac ako 120 tisíc pacientov, vykonáva viac ako 3 500 operácií a takmer 1 000 pôrodov.

Nemocnicu vo Zvolene, ktorá je majetkom BBSK, má podľa platnej nájomnej zmluvy o prenájme spoločnosť AGEL. Od roku 2010 platí spoločnosť AGEL Banskobystrickému samosprávnemu kraju ročný nájom vo výške 500 000  eur.  Ročný nájom je 10 násobne vyšší (521 000  eur) oproti nemocnice v Žiari nad Hronom (50 100 eur) Rimavskej Sobote (50 100 eur) alebo Lučencu (70 tisíc eur ). Nájom zahŕňa aj majetok, ktorý bol spoločnosti AGEL odovzdaný v nepoužiteľnom stave.

Celkovo za štyri roky utŕžil Banskobystrický samosprávny kraj na nájomnom za zvolenskú nemocnicu takmer 2 milióny eur. Zároveň však odmieta vykonávať opravy svojho majetku, o ktoré nemocnica Zvolen požiadala a podľa zmluvy má na ne nárok.

Od roku 2010 došlo k výraznému nárastu nákladov na mzdy zdravotníckych pracovníkov (z vyššej moci), v prípade zvolenskej nemocnice mesačne o 60 000 eur. Od 1.7.2014 došlo k zníženiu úhrad od najväčšej zdravotnej poisťovne.

Napriek všetkým nákladov spoločnosť AGEL za posledné 4 roky investovala do modernizácie nemocnice Zvolen viac ako 1 800 000  eur, vďaka čomu sa z nemocnice stále jeden z najmodernejších zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Podľa hodnotenia mamičiek sa v roku 2013 sa najlepšou pôrodnicou v Banskobystrickom kraji, v rámci Slovenska mamičky hodnotili zvolenskú nemocnicu ako 8 najlepšiu. Nemocnica má od roku 2005 status Baby friendly hospital.

Zvolenská nemocnica má najväčšie geriatrické oddelenie na Slovensku (88 lôžok). Po zrušení oddelenie geriatrie v Banskej Bystrici v roku 2012, je v odbore geriatria nenahraditeľným zdravotníckym zariadeniam v regióne. Ročne oddelenie geriatrie ošetrí na lôžku viac ako 3 000 pacientov starších ako 65 rokov.

Vedenie zvolenskej nemocnice požiadalo, ešte v lete 2013, poslancov BBSK o schválenie nájomnej zmluvy, ktorá by zrovnoprávnila zvolenskú nemocnicu s nemocnicami Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota a Lučenec. Tento návrh má jasnú podporu primátor Zvolena, Krupina a Detvy, a takisto ma podporu zastupiteľstvo BBSK.

Predseda BBSK Ing. Mgr. Kotleba sa však netají tým, že s uvedeným návrhom nesúhlasí a začal vykonávať všetky dostupné kroky k tomu aby zvolenskej nemocnice spôsobil čo najväčšie problémy. Predseda BBSK podal žalobu o zaplatenie nájomného v čase, kedy o novej zmluve má rozhodnúť zastupiteľstvo, ktoré rokovanie však predseda blokuje. Navyše udelil nemocnici pokutu vo výške 100 000 eur s hrozbou exekúcie.

Takýmto postupom sa zbytočne blokujú ďalšie investície do zvolenskej nemocnice, následky však môžu byť krátkom čase pre zvolenskú nemocnicu likvidačné. V konečnom dôsledku na to doplatí pacient, ktorý stratí dostupnú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica vo Zvolene zamestnáva 601 zamestnancov, čím sa radí k najväčších zamestnávateľov kraji. Pre primátorov miest Zvolen, Krupina, Detva je v našom regióne nepredstaviteľná absencie nemocničného zariadenia tohto druhu.

Článok, foto a video: Ján Števonka. Ostatné info – TS

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri