Reklamy

Aj o organizačnom poriadku Mestskej polície bude zasadnutie MsZ

Už onedlho bude takáto atmosféra pred Mestským úradom. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 30.10.2017 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 8 zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e, 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 5. Plán rekonštrukcie vonkajších športových areálov v základných školách – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 6. Návrh Dodatku č.4 Rokovacieho poriadku MsZ vo Zvolene – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 7. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP Zvolen
 8. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen – ukončených do 23.10.2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 9. Rôzne 14.10-14.20
 10. Interpelácie a diskusia 14.20-14.30
 11. Z á v e r 14.30-14.35

Článok a foto: J. Števonka

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.