• Pi. sep 29th, 2023

Zvolen rozospievali zbory nielen zo Slovenska

Autor IMG_1979

sep 19, 2021
Zvolenský spevácky zbor. Foto: IMG_1979

V sobotu 18.9.2021 sa v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene konal v poradí už XIII. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov.

Záštitu nad festivalom prebrala primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a za Maticu Slovenskú tu bol prítomný aj Branislav Husár.

Organizačne mal tento festival pod palcom Zvolenský spevácky zbor, ktorý sa musel dosť náročne vysporiadať s momentálnou pandemickou situáciou (rozumej omaľovánka Slovenska). Aby sa mohol konať, museli pristúpiť doslova v hodine dvanástej k ráznym krokom.

Táto situácia spôsobila to, že bolo náročné vtesnať sa do prijateľného počtu ľudí v rámci zborového spevu a nakoľko sa jednalo o medzinárodný festival, tak z pôvodných šiestich zborov sa tu v tento podvečer zúčastnili len štyri.

Doma teda ostali Selenčanky (spevácke združenie zo Selenče) a Pěvecké sdružení Vítězslav Novák (Znojmo).

Postupne sa medzi sebou vystriedali len domáci ZSZ Zvolen, Evanjelický spevácky zbor Hosana (Hronsek), Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena (Maďarsko) a Spevácky zbor Hron (Banská Bystrica).

Aj napriek tomuto všetkému to neubralo na kvalite a počas dvoch hodín to bol doslova umelecký zážitok a každý zbor prispel svojou troškou zo svojho repertoáru a na samotný záver si to strihli v spoločnej skladbe Aká si mi krásna.

Nuž, nebudem už viac ospevovať, ale rozhodne by to bolo lepšie a viac by dokázali povedať návštevníci, keby sa mohli zúčastniť a vyjadriť im takto podporu v týchto neľahkých časoch.

Od nás Vám ponúkame aspoň pár fotografií a video záverečnej skladby.

Aká si mi krásna

Fotogaléria: Zvolenský festival speváckych zborov 2021

Článok, foto a video: IMG_1979